Genderpoli geleidelijk afgebouwd

Vanaf 10 januari zal de Genderpoli van het LUMC en Curium geen kinderen en jongeren als nieuwe patiënten meer aannemen. De komende jaren zal de genderpoli geleidelijk worden afgebouwd. De behandeling van kinderen en jongeren die reeds in behandeling zijn op de polikliniek, wordt voortgezet tot ze volwassen zijn. Voor bestaande patiënten verandert er dus niets.

Het team van de Genderpoli is momenteel te klein om naast patiëntenzorg ook alle overige werkzaamheden te vervullen die horen bij de taak en opdracht van een expertisecentrum.

De Genderpoli wordt geleidelijk afgebouwd. Voor kinderen en jongeren die al in behandeling zijn bij het LUMC en Curium verandert er niets. Hun behandeling en begeleiding wordt voortgezet door dezelfde arts en psycholoog, op dezelfde locatie. Alleen nieuwe aanmeldingen worden direct doorverwezen naar het VUmc. Door geen nieuwe kinderen en jongeren aan te nemen, kan het LUMC de specialistische zorg voor bestaande patiënten continueren.

 

« Terug