Meer samenwerking jeugd-GGZ

Curium-LUMC en zelfstandig gevestigde psychologen/pedagogen Holland Rijnland en Haaglanden tekenen convenant

Op woensdag 14 juni 2017 hebben Curium-LUMC en zelfstandig gevestigde psychologen/pedagogen in Holland Rijnland en Haaglanden een convenant ondertekend, om de samenwerking tussen ambulante en klinische jeugd-GGZ verder te ontwikkelen. Doel is om hiermee sneller te kunnen handelen en gezinnen tijdig te helpen.

Uitgangspunt is het bieden van optimale zorg aan kinderen/jongeren en hun gezin, zo dicht mogelijk in de buurt (bijv. thuis, op school of op clubs). Door elkaars specialiteiten te delen, kan meer integrale zorg worden geboden. Curium-LUMC is verantwoordelijk voor de zeer complexe (crisis-)zorg, zowel ambulant als in de vorm van dagbehandeling of opname. De zelfstandig gevestigden, georganiseerd in ZP Jeugd Holland Rijnland en ZZP Jeugd Haaglanden, bieden de zorg dichtbij huis. Alle partijen bieden de zorg in nauwe samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld de Jeugd- en gezinsteams. Door de intensievere samenwerking in de keten kan nog meer hulp op maat worden geboden.

Het convenant is een middel om bij alle partijen meer bekendheid te geven aan specialiteiten die men zelf niet in huis heeft, zodat de schotten in de kinder- en jeugdpsychiatrie zoveel mogelijk weggenomen worden. Het is dan ook niet ondenkbaar en ook zeer wenselijk dat in de toekomst andere partijen zich aansluiten bij het convenant.

Ondertekening convenant 14 juni Op de foto vlnr: Bob van Eerd (bestuurslid ZZP Jeugd Haaglanden), Robert Vermeiren (Directeur Curium-LUMC) en Joanne Meyers (voorzitter ZP Jeugd Holland Rijnland).

Bob van Eerd: “De samenwerking heeft zich voor mij nu al bewezen. In een snel traject met zowel Curium als CJG, kwam er een second opinion en konden we met de juiste behandelingen starten.”

Vermeiren en Meyers herkennen deze ervaring en hopen dat de samenwerking tussen alle partijen zorgt voor een verdere ontwikkeling en vernieuwing van de ketenzorg.

 

« Terug