Gezin aan Zet

Een kijkje in de keuken van Jeugd- (en Gezins)teams

De Jeugdzorg is volop in ontwikkeling. Sinds de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente in 2015 zijn in de meeste gemeenten multidisciplinaire wijkteams actief, ook wel Jeugd- (en Gezins)teams genoemd. Drie jaar na deze transitie heeft de nieuwe structuur met Jeugd- (en Gezins)teams zich in de meeste regio’s gevormd. Onderzoekers Janna Eilander en Laura Nooteboom van het project Gezin aan Zet brengen, samen met de Jeugd- (en Gezins)teams in de regio’s Holland Rijnland en Den Haag, in kaart wat tot nu toe werkt en wat belemmeringen zijn in het werken in Jeugd- (en Gezins)teams.

De eerste resultaten van het project zijn nu te lezen in het rapport ‘Werkzame en belemmerende factoren van het werken in een Jeugd- (en Gezins)team: visie van de professional.’ Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken Jeugd- (en Gezins)teams en biedt een uniek kijkje in de keuken van de teams. Zo geven professionals aan dat de periode rondom de transitie een onstuimige periode was, maar zijn ze over het algemeen positief over het organiseren van de jeugdzorg op lokaal niveau. Met de bevindingen uit het rapport kunnen betrokkenen rondom de teams met elkaar in gesprek gaan, om te verbinden en te verbeteren. Gezin aan Zet blijft de komende jaren samen met de professionals uit de Jeugd- (en Gezins)teams, ouders, jongeren en beleidsmakers onderzoeken wat de professionals kan helpen om de zorg voor gezinnen nog verder te verbeteren.

Gezin aan Zet is onderdeel van de Academische Werkplaats SAMEN, het regionale leer-, werk- en onderzoeksnetwerk in de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland. Gezin aan Zet is een project in samenwerking met de Gemeente Den Haag, samenwerkingsregio Holland Rijnland, Curium-LUMC, Hogeschool Leiden en Den Haag, TNO, LUMC, Zorgbelang en wordt gefinancierd door ZonMw en de gemeente Leiden. Het rapport is te vinden op: http://www.samenvoordejeugd.nl/projecten1/lopende-projecten/gezin-aan-zet.
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met gezinaanzet@curium.nl

« Terug