GO! voor jeugd start nieuwe aanpak jeugdhulp

GO! voor jeugd is maandag 1 januari gestart met het bieden van jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. GO! voor jeugd wil schotten afbreken, samenwerken en vooral alle kinderen, jongeren en gezinnen die het nodig hebben jeugdhulp bieden.

Kinderen of jongeren hebben soms problemen thuis, op school of met vrienden. Dat kan komen door bijvoorbeeld ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of psychiatrische klachten. Ook een handicap, een chronische ziekte of een andere beperking kunnen oorzaken zijn dat kinderen problemen hebben. GO! voor jeugd onderzoekt samen met het kind of de jongere en het gezin wat de beste oplossing is en wie daarbij een rol kunnen spelen. Vaak is dat een combinatie van mensen uit de eigen omgeving van het gezin, samen met hulpverleners uit het netwerk van GO! voor jeugd.

GO! voor jeugd teams

De medewerkers van GO! voor jeugd werken in zes teams, volgens de gebiedsindeling van de voormalige JGT’s in Alphen aan den Rijn en het kernteam van Kaag en Braassem. De telefoonnummers blijven ook hetzelfde. Aanmelden gaat online of telefonisch via de teams. De contactgegevens van de teams staan op de website govoorjeugd.nl.

Acht moederorganisaties

GO! voor jeugd wordt gevormd door specialisten van Cardea, Curium-LUMC, Gemiva-SVG Groep, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Ipse de Bruggen, Kwadraad Maatschappelijk Werk, De Opvoedpoli en Prodeba. Zij werken samen met diverse kleinere, lokale therapeuten en organisaties, die ook lokaal gevestigd zijn. GO! voor jeugd werkt in opdracht van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

« Terug