Aanmelden voor crisisopname

 

Aanmelden voor crisisopname (12-18 jaar)   071-5159600 Altijd bereikbaar voor GGZ-Jeugdzorg, KJP centra en vrijgevestigd psychiaters.

Buiten de kantooruren kunt u via een keuzemenu doorschakelen naar de acute afdeling.

 

Curium-LUMC is altijd beschikbaar voor behandeling van kinderen en jongeren die acute psychiatrische hulp nodig hebben. Ook via de crisisdienst van Rivierduinen, de jeugdzorg of andere artsen wordt onze specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg ingeschakeld. Elke dag van de week, ’s avonds en ’s nachts kan het kind worden opgenomen.

Voor spoed opnames bij direct psychiatrisch gevaar middels een juridische maatregel (IBS) is Curium de aangewezen zorgaanbieder. Klik hier voor een overzicht van het Verzorgingsgebied Curium .

De crisisdienst voor kinderpsychiatrische hulp is bereikbaar via de huisarts(-enpost) en via:
071 – 8908112 (Leiden e.o.)
0182 – 56 37 00 (Midden-Holland)

Curium-LUMC levert ook zorg bij crisis in het LUMC, de justitiële jeugdinrichting Teylingereind en jeugdzorg plus De Vaart. Voor crisis met betrekking tot weglopen, kindermishandeling en geweld kan contact worden opgenomen met de crisisdienst voor jeugdhulp. Meer informatie hierover bij uw gemeente.

NB: Uw aanmelding kan pas in behandeling worden genomen als de verwijsbrief bij ons binnen is. In een crisissituatie regelen de betreffende instanties dit.