Informatie voor verwijzers

Op deze pagina leest u meer informatie over het verwijzen of aanmelden van een kind of jongere naar Curium-LUMC.

Verwijscriteria

Curium-LUMC biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren uit heel Nederland. We hebben met 5 regio’s contracten afgesloten; Holland Rijnland, Alphen aan den Rijn/Kaag en Braassem (GO! voor jeugd), Midden Holland, Haaglanden, Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer. Daarnaast hebben wij met de VNG het Landelijke Transitie Akkoord afgesloten, waardoor wij ook patiënten uit andere regio’s in zorg kunnen nemen als de gemeente van de patiënt hier toestemming voor geeft.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen naar Curium-LUMC verwezen worden wanneer er sprake is van (een sterk vermoeden van) ernstige psychiatrische problematiek. Indien ook sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking, heeft Curium-LUMC geen passend zorgaanbod. U kunt altijd contact opnemen met de aanmeldcoördinatie voor overleg.

Naast diagnostiek en behandeling kunt u bij ons terecht voor consultatie, second opinion of dagklinische-/klinische (gedwongen) opname. Voor vragen over aanmelding en de voorwaarden, kunt u contact opnemen met de aanmeldcoördinatie (aanmeldcoordinatie@curium.nl)

Direct verwijzen is mogelijk door:

  • Huisarts
  • Jeugdarts (GGD)
  • Medisch specialist, psychiater of kinderarts
  • Centra voor Jeugd en Gezin of sociaal wijkteam gemeente
  • Jeugdbescherming
  • Gecontracteerde zorgaanbieders Holland Rijnland

Voor een dagklinische-/klinische opname is een verwijsbrief nodig van een kinder- en jeugdpsychiater.

Verwijzen

Helaas bieden wij (nog) niet de mogelijkheid om uw verwijzing via Zorgdomein te doen. Verwijzen kan via een korte verwijsbrief met daarin in ieder geval de volgende gegevens:

  • Reden, vermoeden van of sprake van een psychiatrische stoornis
  • Datum, NAW gegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum) van patiënt
  • Gegevens verwijzer: naam, functie, handtekening en/of een praktijkstempel en AGB-code
  • Relevante verslagen en/of onderzoeken

Voor crisisopname buiten kantoortijden >lees hier

De verwijzing kunt u opsturen naar: Postbus 15, 2300 AA Leiden, t.a.v. Aanmeldsecretariaat of faxen naar: 071 – 515 96 53.

NB: Ouder moeten vervolgens zelf contact opnemen met de aanmeldcoördinator van Curium-LUMC om de aanmeldprocedure verder toe te lichten en de benodigde aanmeldgegevens op te nemen.

Beoordeling van de aanmelding

Als de aanmelding is beoordeeld, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst voor onderzoek en/of behandeling. Mocht blijken dat Curium-LUMC niet de meest geschikte zorg voor het kind kan bieden, dan informeren wij u hierover schriftelijk met de reden van afwijzing.

Wachttijden

Helaas hebben wij te maken met wachttijden voor onze diagnostiek en behandelingen. Hier vindt u een overzicht van de actuele wachttijden.
Om de wachttijd te overbruggen verwijzen wij naar de gemeente voor een passend aanbod.