Aanmelding door ouders

Wanneer kunnen ouders hun kind aanmelden?

Als u in het bezit bent van een verwijsbrief van een officieel erkende verwijzer (huisarts, medisch specialist, GGZ instelling, vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychiater) kunt u uw kind aanmelden voor onderzoek en/of behandeling bij Curium- LUMC.

Bij alle aanmeldingen voor poliklinisch onderzoek, poli- dag- of klinische behandeling kan het zijn dat u ook een beschikking nodig heeft van uw gemeente. In sommige gemeenten wordt een aparte beschikking, dit is een schriftelijke beslissing van de gemeente, afgegeven en andere gemeenten is een verwijsformulier voldoende. De meeste gemeenten hebben een website ingericht waarin zij burgers informeren over veranderingen in de zorg. Zie hiervoor de website van uw gemeente.

Voor dagbehandeling of klinische opname is een verwijzing nodig van een medisch specialist, GGZ instelling of vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychiater.

Om uw kind aan te melden kunt u iedere werkdag telefonisch (071-5159600) contact opnemen met Curium-LUMC om de aanmeldreden en de benodigde aanmeldgegevens op te nemen. Wanneer u niet direct kunt worden doorverbonden met de aanmeldcoördinator, streven zij er naar u binnen 1 tot 2 werkdagen terug te bellen.

De aanmelding wordt vervolgens pas verder in behandeling genomen na ontvangst van:

  • de verwijsbrief (als er geen verwijsbrief is wordt de aanmelding niet in behandeling genomen)
  • BSN van uw kind
  • zonodig de beschikking van de gemeente
  • (eventuele) aanvullende informatie van eerdere onderzoeken en/of behandeling

Als de aanmelding voor poliklinisch onderzoek en behandeling is beoordeeld ontvangen ouders vervolgens de aanvullende oudervragenlijsten. Na retournering van de vragenlijsten wordt de intake gepland. Bij (dag)klinische aanmeldingen ontvangen ouders de vragenlijsten gelijktijdig met de uitnodiging voor de intake.

Toesturen verwijsbrief en aanvullende informatie

De verwijsbrief en verslaglegging van eerdere onderzoeken en behandeling kunt u zenden naar:

  • Faxnummer:     071-5159653
  • Postadres:       Postbus 15, 2300 AA  Leiden, ten name van het aanmeldsecretariaat.

Vragen?

Voor overleg en vragen kunt u iedere werkdag telefonisch contact opnemen.Wanneer u niet direct kunt worden doorverbonden met de desbetreffende afdeling of persoon, streven wij er naar u binnen 1 tot 2 werkdagen terug te bellen.