Informatie voor ouders – hoe komt u bij Curium-LUMC?

Denkt u dat uw kind psychische problemen heeft? Loopt uw kind vast op school, thuis of bij vrienden? Praat er dan met uw huisarts over. De huisarts, jeugdarts, medisch specialist, psychiater of kinderarts, wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin kan uw kind verwijzen naar Curium-LUMC. Als u de verwijsbrief heeft, kunt u contact met ons opnemen om de aanmelding verder te verwerken. Neem op werkdagen contact op met 071 – 515 96 00 en vraag naar de aanmeldcoördinator.

Tijdens dit telefoongesprek vragen wij om meer gegevens over de reden van aanmelden. Daarnaast hebben wij voor de aanmelding nog het volgende van u nodig:

  • De verwijsbrief (zonder verwijsbrief wordt de aanmelding niet in behandeling genomen)
  • BSN van uw kind
  • Zo nodig de beschikking van de gemeente
  • (eventuele) aanvullende informatie van eerdere onderzoeken en/of behandeling

Met al deze gegevens gaan wij uw aanmelding beoordelen. We kijken dan of wij uw kind kunnen behandelen. Curium-LUMC biedt specialistische zorg voor complexe psychiatrische problemen. Bij minder complexe of andere problemen kunnen andere organisatie soms beter hulp verlenen. Dan zullen wij u daarnaar verwijzen of u verwijzen naar uw gemeente om dit aan te vragen.

Als uw kind bij ons behandeld kan worden, ontvangt u aanvullende vragenlijsten die u thuis kunt invullen. Nadat wij de vragenlijsten hebben ontvangen, wordt u op de wachtlijst gezet of wordt de intake gepland. Alle informatie kunt u opsturen naar: Postbus 15, 2300 AA Leiden, t.a.v. Aanmeldsecretariaat.

Voor de financiering van de zorg door Curium-LUMC is een beschikking nodig van de gemeente waar u woont. Na aanmelding wordt de aanvraag voor een beschikking ingediend bij de gemeente.