Diagnostiek consultatie

Consultatie bij diagnostiek

Welke zorg is passend voor een kind met psychiatrische problemen? Wij ondersteunen u graag bij het stellen van de juiste diagnose. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met de dienstdoende psychiater via telefoonnummer 06-18591701 of via psychiater@curium.nl.

DAWBA, instrument voor huisartsen en wijkteams

We kunnen u ook structureel helpen met de DAWBA, een diagnostiek instrument dat kan worden ingezet door huisartsen en wijkteams. Het online pakket geeft in korte tijd en tegen lage kosten een werkdiagnose waarmee een huisarts snel naar de juiste zorg- of hulpverlener kan verwijzen. DAWBA staat voor Development And Well-Being Assessment en bestaat uit online interviews, vragenlijsten en beoordelingslijsten die worden ingevuld door de ouders, leerkracht en door het kind zelf op een voor hen geschikt moment. Een ervaren specialist van Curium-LUMC beoordeelt de (anonieme) gegevens vervolgens en rapporteert de uitkomst naar de huisarts. Op basis van onder meer deze uitkomst kan de huisarts een weloverwogen verwijzing doen naar de juiste zorginstelling.

Deze methodiek is intussen met succes gebruikt bij huisartsen en in een justitiële jeugdinstellling. Kinderen worden met behulp van DAWBA beter doorverwezen, waarmee het ontstaan van grotere problemen kan worden voorkomen. De intake bij de zorginstelling waar het kind naar is verwezen, kan door de hoeveelheid beschikbare en relevante informatie bovendien aanzienlijk worden bekort. Wanneer u interesse hebt in DAWBA, komen wij graag langs om u hierover verder te informeren. Voor meer informatie over DAWBA kunt u contact opnemen via 071-5159645 of via psychiater@curium.nl.

Lees op de website van het NJI meer over de DAWBA.