Onze medewerkers

Bij Curium-LUMC werken stuk voor stuk professionals die iedere dag met bevlogenheid aan de gezondheid van kinderen, jongeren en hun gezinnen werken. De behandelaren van Curium-LUMC zijn opgeleid om in de kinder- en jeugdpsychiatrie te kunnen werken, of worden daartoe opgeleid. Bijscholing en het actueel houden van kennis en vaardigheden is belangrijk in ons werk. Voor onze gespecialiseerde diagnostiek en behandelingen worden onder meer de volgende specialisten ingezet:

Kinder- en jeugdpsychiaters

Kinder- en jeugdpsychiaters hebben geneeskunde gestudeerd en zijn dus arts. Zij kijken bij problemen naar hoe het lichaam, de hersenen en de omgeving hierin meespelen. De kinder- en jeugdpsychiater doet onderzoeken (door gesprekken), kan medicijnen voorschrijven, en geeft soms therapie (meestal in de vorm van een gesprek).

Klinisch psychologen

Klinisch psychologen hebben lang psychologie gestudeerd en zijn specialist. Zij onderzoeken en behandelen kinderen met psychische problemen en nemen beslissingen. De klinisch psycholoog is de hoofdbehandelaar bij de behandelingen binnen Curium-LUMC.

GZ-psychologen

Gezondheidszorg (gz) psychologen hebben psychologie gestudeerd. Zij weten goed hoe kinderen en jongeren zich voelen. De GZ-psycholoog doet onderzoeken (praten, tests, vragenlijsten) en behandelingen.

Psychotherapeuten

Psychotherapeuten hebben psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde gestudeerd en daarna nog 4 jaar een opleiding gedaan tot psychotherapeut. Psychotherapeuten proberen door gesprekken en oefeningen de psychische klachten en problemen te verminderen of op te lossen zodat het kind er minder last van heeft.

Sociotherapeuten

Sociotherapeuten werken vooral op de dagbehandeling en opname-afdelingen. Zij helpen bij de problemen van alledag en zijn een soort mentor voor de kinderen en jongeren die behandeling krijgen.

Systeemtherapeuten

Systeem- of gezinstherapeuten hebben een studie gedaan zoals psychologie. Zij hebben daarna verder geleerd om met gezinnen te kunnen spreken over problemen in het gezin en te zorgen dat iedereen goed samenwerkt om problemen op te lossen.

Ouderbegeleiders

Ouderbegeleiders praten met ouders. Zij ‘vertalen’ wat de behandelingen bij Curium-LUMC inhouden en wat de behandelingen voor het kind betekenen. Door deze gesprekken kunnen ouders het kind beter begrijpen. En eventueel kunnen thuis aanpassingen worden gedaan. Als ouders vragen hebben, kunnen ze die stellen aan de ouderbegeleider.

Vaktherapeuten

Vaktherapeuten hebben een speciale opleiding gedaan om therapie te geven en een specialiteit ( drama, muziek, bewegen, creatieve activiteiten) toe te passen tijdens de therapie. Zo kan de vaktherapeut bijvoorbeeld opdrachten bedenken waarin je kunt oefenen om beter met je probleem om te gaan.

Studenten en asssistenten

zijn mensen die graag één van het bovenstaande willen worden. Ze hebben gestudeerd, doen een extra opleiding en leren in de praktijk terwijl ze begeleid worden door een ervaren iemand. Uit onderzoek blijkt dat hun hulp net zo goed is als van iemand die het vak al langer doet: Ze zijn preciezer, letten goed op dat ze doen wat door onderzoek bewezen is en doen extra hun best om patiënten te helpen.

Behandelaren werken samen met ondersteunende medewerkers aan de beste zorg voor kinderen en jongeren. Receptionisten bijvoorbeeld, administrateurs, de directie, managers en onderzoekers.

Bekijk hier het organigram van Curium-LUMC om een overzicht te krijgen.

Gouda_telraam_intranet IMG_4239 2008_unit_H_binnen_(17)_WEB