Kinderen en jongeren en hun dossier

Als je in behandeling bent bij Curium-LUMC, zullen we er alles aan doen om jou te helpen. Om dit goed te kunnen doen schrijven we op hoe je heet, waar je woont, hoe oud je bent en meer van die dingen. Dan weten we wie je bent en kunnen we je niet verwisselen met iemand anders. Verder gaan we ook opschrijven hoe je je voelt en hoe het gaat met jouw onderzoeken en behandelingen. Alle gegevens zetten we in je dossier. We beveiligen al jouw gegevens heel goed. Alleen de mensen die bij jou behandeling betrokken zijn, zoals de kinderpsychiater en sociotherapeuten, mogen jouw dossier bekijken.

Ben je jonger dan 12 jaar?

Dan mogen je ouders in je dossier kijken wat wij over je hebben opgeschreven. Als er iets in staat dat niet klopt, bijvoorbeeld je adres omdat je verhuisd bent, mogen je ouders ons vragen dit aan te passen. We bewaren je dossier minimaal 15 jaar, gerekend vanaf je 18e verjaardag. De behandelaar kijkt dan wel altijd of het voor jouw behandeling nodig is toch je dossier langer te bewaren. Denkt de dokter dat het voor later belangrijk is om je dossier te bewaren, dan zullen we het niet weg doen.

Ben je tussen de 12 en de 16 jaar?

Dan mag je zelf aan de behandelaar vragen of je in je eigen dossier mag kijken. Ook mogen je ouders dit vragen. Als je dat liever niet wilt, dan mag je dat zeggen en mogen jouw ouders niet in je dossier kijken, iets daarin wijzigen of je dossier laten weghalen. In ieder geval zullen we je dossier minimaal 15 jaar bewaren, gerekend vanaf je 18e verjaardag.

Ben je ouder dan 16 jaar?

Dan mag je zelf in je dossier kijken. Je ouders mogen dit niet. Ook mag je zelf vragen of we bepaalde gegevens willen veranderen, als we bijvoorbeeld een verkeerd adres van je hebben opgeschreven. Je mag ook vragen of we je dossier willen vernietigen. Dit mogen je ouders ook niet. Als je vraagt om het vernietigen van je dossier wordt eerst gekeken of dat wel kan. Als het in jouw belang is dat we het dossier langer bewaren, mogen we dit doen. We zullen je dan vertellen waarom we dit belangrijk vinden. Normaal gesproken zullen we je dossier minimaal 15 jaar bewaren, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Als je toch wilt dat je ouders in je dossier kunnen kijken, iets mogen wijzigen of mogen vragen om vernietiging, dan moet je jouw ouders hier toestemming voor geven.