Samenwerking

Hoe kunnen we de beste zorg voor kinderen, jongeren en hun gezinnen bieden? Wij geloven dat samenwerking de sleutel is. Want door samen te werken kunnen we altijd de zorg bieden die nodig is. Zodat kinderen, jongeren en hun gezinnen nooit tussen wal en schip raken. Bovendien: samenwerken inspireert en biedt kansen voor innovatie en deskundigheidsbevordering.

Daarom verzorgen wij bijvoorbeeld samen met GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen en Centrum Autisme het psychiatrisch zorgaanbod in de regio Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Daarnaast werken we samen met onder andere deze partners:

Verwijzers LUMC, huisartsen, algemene ziekenhuizen in de regio, eerstelijns praktijken, GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Brijder, Cardea en Stek Jeugdhulp.
Ketenpartners GGZ Rivierduinen, Cardea, InZoWijs, Stek Jeugdhulp, Ipse de Bruggen, MEE, Gemeenten Oegstgeest en Leiden en de CJG’s, samenwerkingsverband Holland Rijnland, Horizon (De Vaart), Forensisch Centrum Teylingereind, Centrum Kristal, MDFT (Stichting Jeugdinterventies)
Sectorbreed overleg Accare, De BasculeDe Jutters, Karakter, Triversum, Yulius, Landelijk Kenniscentrum Kinder-& Jeugdpsychiatrie en ROMCKAP.
Opleiding Voor de (mede) door Curium-LUMC verzorgde opleidingen wordt samengewerkt met de RINO groep, de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden.
Onderzoek Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ), Academische werkplaats Gezin aan Zet

 

Wilt u ook met ons samenwerken? Neem gerust contact met ons op, wij zijn benieuwd naar uw verhaal.