Steun Curium-LUMC

Wilt u een bijdrage leveren aan de psychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders? Steun Curium-LUMC! Wij gebruiken extra inkomsten in de vorm van giften voor verschillende doelen die ten goede komen aan de kinderen en jongeren die bij ons behandeld worden, zoals speeltoestellen, leermiddelen, een bijdrage aan vakantie, muziekinstrumenten en ander extra’s die niet uit het gewone budget kunnen worden bekostigd. Hiermee wordt bereikt dat de behandeling op een goede en prettige manier kan verlopen.

Klimtoestel Gouda_buiten_Intranet IMG_0071klein

 

 

 

 

 

 

Curium-LUMC heeft voor dit doel ook een aparte stichting opgericht, de ‘Stichting Steun aan Curium’. Zowel Curium-LUMC als de Stichting Steun aan Curium zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een ANB(Algemeen Nut Beogende Instelling). Om die reden hoeft Curium-LUMC geen schenkings- en /of successierecht te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede aan de kinderen en jongeren die bij ons behandeld worden en het wetenschappelijk onderzoek naar psychische stoornissen bij kinderen en jongeren. Voor u betekent het dat giften aan Curium-LUMC of Stichting Steun aan Curium aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

U kunt de Kaart Vrienden Van Curium gebruiken om uw bijdrage bekend te maken.

Giften voor Stichting Curium, Oegstgeest kunt u storten op bankrekeningnummer: NL15BNGH028130129. Ons fiscaal nummer is: 0028.17.135.

Giften voor Stichting Steun aan Curium, Oegstgeest kunt u storten op bankrekeningnummer: NL56ABNA0566946122. Ons RSIN nummer is: 804477681.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage, ook namens de kinderen, jongeren en ouders die wij behandelen.

De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de ANBI richtlijnen, zijn gepubliceerd in ons jaardocument.