Jouw dossier

Wat komt er in je dossier?

Als je in behandeling bent bij LUMC Curium, zullen we er alles aan doen om jou te helpen. Om dit goed te kunnen doen schrijven we op hoe je heet, waar je woont, hoe oud je bent en meer van die dingen. Dan weten we wie je bent en kunnen we je niet verwisselen met iemand anders.

Verder schrijven we op hoe je je voelt en hoe het gaat met jouw onderzoeken en behandelingen. Alle informatie zetten we in je dossier. We beveiligen jouw dossier goed. Alleen de mensen die bij jouw behandeling betrokken zijn, zoals de kinderpsychiater en sociotherapeuten, mogen jouw dossier bekijken.

Ben je jonger dan 12 jaar?

Dan mogen je ouders in je dossier kijken wat wij over je hebben opgeschreven. Als er iets in staat dat niet klopt, bijvoorbeeld je adres omdat je verhuisd bent, mogen je ouders ons vragen dit aan te passen. 

Ben je tussen de 12 en de 16 jaar?

Dan mag je zelf aan de kinderpsychiater vragen of je in je eigen dossier mag kijken. Ook mogen je ouders dit vragen. Als je dat liever niet wilt mag je dat zeggen en mogen je ouders niet in je dossier kijken. Dit geldt ook voor het vragen om bepaalde gegevens te wijzigen of het vragen om je dossier te laten weghalen. 

Ben je 16 jaar of ouder?

Jij mag zelf aan je behandelaar vragen om in je eigen dossier te kijken. Jouw ouders mogen niet in jouw dossier kijken, tenzij jij ze hiervoor toestemming geeft. Dit geldt ook voor het vragen om bepaalde gegevens te wijzigen of het vragen om je dossier te laten weghalen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je dossier minimaal 15 jaar, gerekend vanaf je 18e verjaardag. De arts kijkt na die 15 jaar of het voor jouw behandeling nodig is om je dossier langer te bewaren. Denkt de arts dat het voor later belangrijk is om je dossier te bewaren, dan zullen we het niet weg doen.

Opvragen van je dossier

Als je nog in behandeling bent, dan kun je bij jouw behandelaar vragen om je dossier te bekijken. Ben je niet meer in behandeling, dan kun je met dit digitale aanvraagformulier ook een kopie van jouw dossier, inzage of vernietiging aanvragen.