Autonomiegroep

Voor wie?

Op de autonomiegroep zitten jongeren (12-18 jaar) met diverse psychiatrische problemen. Het kan gaan om een persoonlijkheidsstoornis (in ontwikkeling), angst- en stemmingsstoornissen, of andere problemen waarbij een andere behandeling (individuele behandeling, behandeling thuis of op school) niet voldoende helpt.

De autonomiegroep is een klinische behandelafdeling (waar je blijft slapen) waar je komt als je vastloopt in je ontwikkeling. Vaak heb je veel last van heftige emoties. Sommige mensen reageren al vanaf hun geboorte sterk op wat er in en om hen heen gebeurt.  Je vindt het bijvoorbeeld lastiger dan anderen om met emoties om te gaan. Je gaat lastige situaties en emoties vermijden. Of jezelf verdoven of pijn doen. Zou je op een andere manier met je gevoelens om willen leren gaan, dan denken we graag met je mee. Als je in behandeling komt bij de autonomiegroep, dan is het belangrijk dat je je voor verandering wilt inzetten. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

Op de autonomiegroep werken we vanuit de dialectische gedragstherapie (DGT). De behandeling heeft een aantal vaste therapieonderdelen. Vaardigheidstraining vormt de basis. In verschillende modules leer je nieuwe, gezonde vaardigheden die je kunt inzetten als de spanning bij jou oploopt. Je leert ook om gedachten en gevoelens te herkennen en te benoemen, om stabieler te worden en om met jouw (vaak heftige) emoties om te gaan. Daarnaast zijn de gedragsanalysegroep en beeldende therapiegroep vaste onderdelen van de behandeling. Jij gaat je niet alleen beter voelen, maar we werken ook aan een betere relatie met je ouders en andere gezinsleden, met vrienden en klasgenoten. Jouw ouders leren hoe ze jou hierbij kunnen ondersteunen.

Hoe zijn je ouders betrokken?

Jouw ouders, maar ook andere gezinsleden, worden intensief bij de behandeling betrokken. Jouw problemen zijn vaak ook van invloed op andere leden in het gezin, en andersom. Veranderen doe je niet alleen! De vaste onderdelen voor ouders zoals systeemtherapie, werken met weekenddoelen en weekend voor- en nabesprekingen zijn belangrijk in de behandeling. Daarnaast is er de familievaardigheidstraining van 4 bijeenkomsten.

Hoe lang duurt de behandeling?

Voor iedereen is het verschillend hoe lang de behandeling duurt. Soms heb je daarna nog verdere hulp nodig, bijvoorbeeld op een andere afdeling van Curium-LUMC, op school of thuis.