Kompass

Kompass

Voor wie?

Op het Kompass komen jongeren (12-18 jaar) met autisme of met een autismespectrumstoorniss (ASS). De structuur en veiligheid die we hier bieden sluit goed aan bij de behoeften van deze groep jongeren, maar ook bij jongeren met andere problematiek.

Het Kompass is een behandelafdeling (waar je blijft slapen) voor observatie en kortdurende behandeling. Samen met een team van deskundigen leer je om beter om te gaan met je autisme en andere problemen. Op het Kompass zorgen we voor veiligheid en herstellen we de dagstructuur.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na aanmelding wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek onderzoeken we samen of een behandeling bij het Kompass jou verder kan helpen. We bepalen samen met jou en je ouders wat jouw doelen zijn voor de behandeling. Bij dit gesprek zijn de behandelaren, systeemtherapeut aanwezig en eventueel ook degene die jou naar ons heeft verwezen (huisarts of hulpverlener). Deze doelen schrijven we op in jouw behandelplan.

De eerste 6 weken staan in het teken van onderzoek en observatie. Na deze periode gaat het behandelteam met jou evalueren en kijken we of de behandeling jou nog steeds verder kan helpen. Als het nodig is passen we jouw doelen aan.

De behandeling is gericht op het ontwikkelen en vergroten van je vaardigheden. Bijvoorbeeld hoe je vriendschappen kunt opbouwen en behouden, hoe je zelfstandig(er) kunt worden en wat je in vrije tijd kunt doen. We leren je ook vaardigheden om weer naar school of dagbesteding te gaan, of om te kunnen werken.

Waaruit bestaat de behandeling?

  • We bieden op de afdeling de structuur en veiligheid die jij nodig hebt
  • In de leefgroep werken we met een dagprogramma en doelen
  • Aanvullende therapie die past bij jouw doelen, zoals educatieve-, muziek-, psychomotorische- en/of beeldende therapie 
  • Ouderbegeleiding en systeemtherapie 
  • Als het nodig is kan de psychiater je ook medicijnen geven 

Als het kan, ga je gewoon naar je eigen school. Lukt dat (even) niet, dan ga je bij LUMC Curium naar school en therapie van de ESB.  

Op het Kompass slaap je 6 nachten per week, van zondagavond tot en met zaterdagochtend. Natuurlijk mag je dan ook bezoek krijgen. Dit overleg met je met de sociotherapeuten. In de schoolvakanties loopt de behandeling door. Dit is belangrijk voor de effectiviteit van de behandeling. Ook afspraken en therapieën, met jou en met je ouders, gaan zoveel mogelijk door.

Hoelang duurt de behandeling?

Voor iedereen is het verschillend hoe lang de behandeling duurt. Onze ervaring is dat een behandeling maximaal 6 maanden in beslag neemt. Soms krijg je daarna nog wel andere behandeling. Je gaat dan bijvoorbeeld na school nog naar een therapie of je krijgt thuis begeleiding.

Hoe zijn je ouders betrokken?

Je ouders zijn actief betrokken bij de behandeling, zij kennen jou vaak het beste. We kijken ook hoe jullie gezin werkt. Wat gaat goed en wat kunnen je ouders en jij verbeteren? Jouw ouders hebben regelmatig gesprekken met de systeemtherapeut. En ze zijn erbij als we met jou de doelen evalueren.