Marie-José van Hoof verdedigt proefschrift

Marie-José van Hoof verdedigt proefschrift

27 november 2019

Op donderdag 21 november 2019 verdedigde Marie-José van Hoof van Curium-LUMC haar proefschrift ‘Unresolved-disorganized attachment, psychopathology, and the adolescent brain.’
Haar onderzoek doet mee aan de Week tegen Kindermishandeling samen met de documentaire ‘Downpour Resurfacing’ en het symposium ‘The case of unresolved loss or trauma. The interrelationship of trauma and attachment in case of adverse childhood events.’

Marie-José van Hoof onderzocht gehechtheid, trauma, en emotieregulatie en relaties met de hersenen van jongeren. Hierbij richtte ze zich op jongeren met ervaringen van seksueel misbruik, angstige en/of depressieve klachten en gezonde jongeren. Het proefschrift downloaden kan via www.imindu.nl/191121.