Ouders

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Ieder kind heeft wel eens een probleem. Maar als uw kind psychiatrische problemen heeft, is er vaak meer aan de hand. Het werkt dan anders in het hoofd van uw kind. Een kind is bijvoorbeeld angstig, heeft  andere gevoelens of zelfs schadelijke gedachten. Soms zijn de problemen zo ernstig, dat een kind vastloopt op school, in contact met vriendjes en in het gezin. Samen komt u hier niet meer uit. 

Bij LUMC Curium kunt u met deze problemen terecht. Wij zijn een specialistisch centrum. Dat betekent dat kinderen en gezinnen die bij ons komen, vaak meerdere psychische problemen hebben. Het gezin wordt standaard betrokken bij de diagnostiek (“wat is het probleem?”) en de behandeling (“wat gaan we eraan doen?”).

LUMC Curium is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en onderdeel van het LUMC. Onze specialisten betrekken naast het hele gezin, vaak ook school en andere hulpverleners bij de behandeling. Samen met u kijken we wat nodig en mogelijk is. Vervolgens werken we eraan dat uw kind zo snel en optimaal mogelijk weer mee kan doen, op school en in het gezin.

Wij bieden diagnostiek en behandeling aan kinderen en hun gezin bij (meervoudige) psychiatrische stoornissen. Het gaat dan bijvoorbeeld om (een combinatie van) angststoornissen, autisme, automutilatie/suïcidaliteit, borderline/persoonlijksheidsstoornissen, bipolaire stoornissen, depressies, dwangstoornissen, eetstoornissen, gedragsstoornissen/ADHD, hechtingsstoornissen, onverklaarde lichamelijke klachten en psychoses.

"We zijn er nog niet, maar met elkaar wel op de goede weg"
Creatieve therapie

Aanmelden bij LUMC Curium

Lees meer
meisje 14 jaar met oma

Uw gegevens en het medisch dossier

Lees meer