Acute psychiatrie

Voor wie?

Jongeren vanaf 12 jaar die dringend psychiatrische hulp nodig hebben, kunnen bij de acute psychiatrie terecht. Het gaat dan om diverse acute problemen, zoals ernstige depressieve gevoelens, angstig zijn, in de war of manisch. Daarnaast zijn er vaak grote problemen op school en/of thuis. 

Uw kind kan zichzelf, via een verwijzer, aanmelden. Ook kunnen jongeren via een rechterlijke machtiging (RM) of in bewaringstelling (IBS) worden opgenomen.

De Acute psychiatrie is een klinische opnameafdeling, waar uw kind dag en nacht verblijft bij een acute psychiatrische hulpvraag. Als de behandeling is afgerond, maar de jongere toch een tijdelijke time-out nodig heeft, dan bieden wij dit als bed-op-recept, stoel-op-recept of telefoon-op-recept. Dat betekent dat de jongere met de behandelaar afspraken maakt wanneer en hoe hij een tijdelijke time-out inschakelt. Op die manier kunnen we crisis voorkomen. De jongere kan even tot rust komen, soms samen met u, om daarna weer zelfstandig verder te kunnen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Het team specialisten op de afdeling probeert eerst helder te krijgen wat precies het probleem van uw kind is. Daarnaast zoeken we naar een verklaring voor het ontstaan van de problemen, bijvoorbeeld aan de hand van een observatie. Dit kan heel kort duren, bijvoorbeeld 1 dag, maar ook zo’n 6 weken. Sommige jongeren gaan daarna weer naar huis, vaak met begeleiding. Andere jongeren blijven langer om een behandeling te volgen. Dat kan zowel klinisch (dus overnachten op de afdeling) als dagklinisch (dagelijkse behandelingen terwijl uw kind thuis slaapt).

Als een behandeling nodig is stellen we samen met u en uw kind een behandelplan op. Daarin schrijven we op hoe we samen zo snel mogelijk de zelfstandigheid van uw kind kunnen vergroten. Op de afdeling acute psychiatrie starten we zo’n behandeling, waarna de jongere vaak de behandeling verder volgt op een andere gespecialiseerde afdeling (binnen Curium-LUMC) of vanuit huis.

In de eerste plaats werken we samen aan rust voor uw kind en voor u en uw gezin. Als de rust is teruggekeerd, gaan we eraan werken dat u en uw kind leren om te gaan met de problemen en deze samen te verminderen.

Hoe wordt u betrokken bij de behandeling?

U wordt als ouder(s), samen met andere gezinsleden, zoveel mogelijk bij de opname en behandeling van uw kind betrokken. Het is mogelijk dat u thuis ouderbegeleiding krijgt of dat u samen met uw kind(eren) gezinstherapie volgt. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor bezoek (in overleg met de behandelaren).

Hoe lang duurt de behandeling?

Voor iedereen is het verschillend hoe lang de behandeling op de Acute psychiatrie duurt. Soms is daarna nog verdere hulp nodig, bijvoorbeeld op een andere afdeling bij Curium-LUMC, op school of thuis.