Back2School

Voor wie?

Kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar die niet meer of met veel moeite naar school gaan, kunnen behandeling volgen bij het Back2School-team. Vaak gaat het om kinderen die vanwege angst niet naar school gaan en daarom thuis zitten.

Wat is het?

Iedereen is wel eens nerveus voor school, of vindt het soms erg spannend om die ene toets te maken. Maar bij sommige kinderen is die angst zo erg, dat ze niet meer naar school gaan. Vaak worden de problemen dan groter worden en ontwikkelt het kind een angststoornis. Bij Back2School bieden we gerichte behadeling voor deze kinderen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Wat zijn je gedachten, gevoelens en wat is je gedrag? Dit zijn de 3 G’s die centraal bij cognitieve gedragstherapie, de soort behandeling in Back2School. Ieder gezin krijgt twee therapeuten: voor het kind en de school en een voor het gezin. We leren u en uw kind en de school een aantal belangrijke methodes en vaardigheden aan om samen de schoolweigering aan te pakken.

In de voorbereidingsfase wordt gewerkt aan:

 • kiezen van doelen
 • vergroten van zelfvertrouwen van het kind
 • overwegen of de huidige school en klas passend zijn
 • vertrouwen hebben in de lichamelijke gezondheid van het kind
 • een duidelijk dag- en nachtritme (routines en structuur)
 • thuis minder ‘aantrekkelijk’ maken
 • communiceren van gedachten en wensen en het oplossen van problemen

In de actiefase wordt door ouders gewerkt aan:

 • ondersteunen dat uw kind naar school gaat
 • herkennen en belonen van prestaties
 • duidelijke boodschappen geven over op school zijn
 • leren omgaan met protest van uw kind
 • aandacht geven aan uw eigen gevoelens van stress
 • het stimuleren van vooruitgang en omgaan met terugval

Het naar school gaan wordt vaak stapsgewijs en planmatig weer opgebouwd. Soms kiezen kinderen en ouders voor een terugkeer in één keer, bijvoorbeeld na een vakantie.

We werken samen met het reguliere onderwijs en het speciale onderwijs. Meestal volgen kinderen en gezinnen het programma vanuit huis. Als het nodig is kunt u ook naar locatie van LUMC Curium komen.

Hoe zijn ouders betrokken?

U wordt intensief bij de behandeling van uw kind. Niet alleen uw kind, maar ook u als ouder(s) voert gesprekken met de behandelaar. U leert hoe u uw kind het beste kunt ondersteunen en helpen bij het naar school kunnen en durven gaan.

Wat leren kinderen en ouders tijdens een behandeling?

Uw kind leert om te gaan met hun angsten en negatieve gevoelens. Daarnaast bouwt uw kind, stap voor stap en in eigen tempo, het naar school gaan weer op. Wat zijn de talenten van uw  kind en wat gaat er wél goed? U leert om uw kind hierbij te helpen.