Consultenteam

Het consultenteam is er voor kinderen en jongeren die vanwege een ernstige ziekte zijn opgenomen in het Willem Alexander Kinderziekenhuis, een onderdeel van het Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ook kinderen en jongeren met lichamelijk klachten die te verklaren zijn door de artsen in het ziekenhuis, kunnen worden behandeld door het consultenteam.

Lichamelijk ziek zijn is vaak erg ingrijpend voor kinderen en hun gezin. Door ziekenhuisopname missen ze voor lange tijd school, de ziekte kan het kind beperken in het dagelijks leven of zelfs zorgen dat de toekomstdromen die hij of zij had, niet uit kunnen komen. Ons specialistisch consultenteam in het Willem Alexander Kinderziekenhuis kan deze kinderen en jongeren helpen. Het team behandelt ook kinderen met lichamelijk onverklaarbare klachten.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Wij begeleiden kinderen én hun ouders zo goed mogelijk bij het vaak intensieve traject in het ziekenhuis. Als het verwerken van alles wat er gebeurt - of nog gaat gebeuren -  moeilijk is, kunnen onze professionals ook een diagnose stellen en eventueel behandelen. We kijken hoe we ieder kind het beste kunnen helpen en, afhankelijk van wat nodig is, of en welke behandelmodules een kind of samen met zijn ouders gaat volgen.

Hoe zijn ouders betrokken?

Ouders worden altijd betrokken, om ook hen te helpen zo goed mogelijk met de situatie om te gaan. Als een kind al lange tijd ziek is, kan dat de relatie tussen kinderen en ouders veranderen. De ouderbegeleiders in het consultenteam begeleiden en helpen de ouders om meer grip te krijgen op de situatie.

Wat leren kinderen en ouders tijdens een behandeling?

Wat betekenen de gebeurtenissen voor je? Hoe ga je om met de toekomstdromen die je misschien zelfs niet meer kunt laten uitkomen? Hoe geef je de gebeurtenissen een plek? Het consultenteam helpt kinderen, jongeren en ouders bij het verwerken van bijvoorbeeld deze vragen.