Curium-LUMC Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?

De Curium-LUMC Cliëntenraad behartigt de belangen van de kinderen en jongeren die bij Curium-LUMC behandeld worden én de belangen van hun ouders, verzorgers of voogden. De cliëntenraad wil een vraagbaak zijn voor ouders en heeft regelmatig overleg met de directie van Curium-LUMC.

De cliëntenraad heeft het recht van advies en instemming. Dit betekent dat de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan Curium-LUMC over onderwerpen die voor de kinderen en hun ouders/verzorgers van belang zijn.
Advies kan worden gegeven over verschillende zaken. Bijvoorbeeld over wijzigingen in het beleid, gevolgen van bezuinigingen, de kwaliteit van de geboden zorg en de veiligheid van de kinderen.
Iedereen kan met opmerkingen over zaken die beter kunnen, terecht bij de cliëntenraad.

“Zijn er dingen die beter kunnen, of heb je tips? Laat het ons weten!”

Contact

Ben je een betrokken jongere, ouder of voogd en wil je meepraten in de cliëntenraad? Neem dan contact op via 06-18309315 of e-mail naar clientenraad@curium.nl.

Volg de cliëntenraad ook op twitter: @c_curium

“Ik wil wel iets vertellen, alleen liever via de telefoon, mail of twitter, kan dat ook?”