Iedereen heeft recht op goede zorg

Rechten en plichten

Iedere dag werken we samen met gezinnen hard aan goede zorg. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, gelden bij LUMC Curium rechten en plichten. Deze zijn gebaseerd op o.a. de  Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). We leggen u graag uit wat de belangrijkste regels zijn en hoe we omgaan met privacy en veiligheid. 

Toestemming voor onderzoek en behandeling

Diagnostiek en behandeling kunnen alleen starten als er overeenstemming is tussen u en LUMC Curium. Bij kinderen jonger dan 12 jaar beslissen de ouders, natuurlijk in overleg met het kind. Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar beslissen ouders én kind. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen.

Recht op informatie

De gezagdragende ouders hebben recht op informatie. U heeft het recht om te weten wat er met uw kind aan de hand is, welke behandelingen daarvoor zijn en wat de inhoud van deze behandelingen zijn.  

Medisch dossier

LUMC Curium houdt een medisch dossier bij. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling en voor de financiële afhandeling worden bewaard. U heeft het recht het dossier van uw kind in te zien, een kopie op te vragen, iets aan te passen of het dossier te laten vernietigen (onder voorwaarden). Vanaf 12 jaar heeft uw kind dit recht ook en is de inzage van ouders in overleg. Vanaf 16 jaar heeft alleen uw kind het recht om zijn/haar dossier in te zien of op te vragen.   

Privacy en het delen van gegevens

U heeft het recht op privacy, u leest hier alles over in onze privacyverklaring. Medewerkers van LUMC Curium gaan zorgvuldig met uw gegevens om en mogen deze alleen gebruiken in het kader van de behandeling. LUMC Curium beschermt uw privacy en deelt nooit zonder toestemming informatie over uw kind met anderen. Zo ontvangt u bij de start van de behandeling een formulier waarin u aangeeft of u toestemming geeft voor de uitwisseling van informatie met bijvoorbeeld de huisarts en de school van uw kind. 

Heeft u het idee dat er onzorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan, dan kunt u dit bespreken met uw behandelaar of dit melden via info_curium@lumc.nl.

Meldcode

Voor elk kind is het essentieel om veilig te kunnen opgroeien. Wanneer uw behandelaar vermoedt dat er sprake is van een onveilige situatie thuis, maakt hij/zij dit bespreekbaar met u en uw kind. Het kan daarbij gaan om emotionele of lichamelijke veiligheid. Samen met ouders wordt dan een plan bedacht om de veiligheid te waarborgen.  

De behandelaren van LUMC Curium werken met de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de verwijsindex.

Leveringsvoorwaarden

Net als ieder product of dienst, moeten de diensten van LUMC Curium ook voldoen aan 'Leveringsvoorwaarden van de GGZ'. Op de website van GGZ Nederland vindt u deze leveringsvoorwaarden. Hierin staan naast uw rechten ook wat u kunt verwachten, bijvoorbeeld dat uw kind zich moet kunnen legitimeren.

Ouders kunnen meepraten over de zorg in de cliëntenraad

De cliëntenraad van LUMC Curium behartigt de belangen van kinderen en jongeren die bij LUMC Curium behandeld worden. Lees meer over wat de cliëntenraad doet en hoe u ook uw stem kunt laten horen. 

Afspraak afmelden of verzetten

Als u verhinderd bent voor een afspraak, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Wij kunnen dan nog iemand anders inplannen. Bij te late afmelding of niet verschijnen op een afspraak, kunnen de kosten bij u in rekening worden gebracht. 

Huisregels

Iedereen die op het terrein van LUMC Curium is, houdt zich aan onze huisregels. Samen zorgen we er zo voor dat iedereen zichzelf kan zijn, en het veilig en rustig is op het terrein en op de afdelingen.