Coronavirus

Curium-LUMC tijdens de corona pandemie

Curium-LUMC neemt forse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Tegelijk willen we zorg garanderen voor kinderen die dit nodig hebben. Dagelijks evalueren we of en hoe de zorg door kan gaan. Alternatieven zoals telefonisch behandelen en beeldbellen worden versneld ingevoerd, zodat onze behandelaren zoveel mogelijk thuis kunnen werken en beschikbaar zijn voor de gezinnen. 

Op 31 maart zijn, zoals verwacht, de maatregelen vanuit de overheid verlengd. Deze gelden in ieder geval tot en met 28 april. Voor Curium-LUMC betekent dit dat de maatregelen die we tot nu toe hebben genomen, de komende weken nog van kracht blijven. 

Update 1 april 15.30 uur

Afspraak op Curium-LUMC

Alle afspraken op locatie in Oegstgeest of Gouda, worden omgezet naar telefonische afspraken of een afspraak via beeldbellen. Mocht uit de telefonische afspraak blijken dat een fysieke afspraak absoluut noodzakelijk is, kan hier een uitzondering op worden gemaakt. Op de afgesproken tijd zal uw behandelaar u bellen om het verdere verloop van de behandeling te bespreken. Groepsbehandelingen gaan niet door.

Klinische en dagklinische behandeling

Door de omstandigheden zijn we op dit moment genoodzaakt om de zorg in Oegstgeest en Gouda te beperken. Op de dagbehandelingen wordt gewerkt met kortere aanwezigheid of een andere daginvulling, onder andere omdat er minder school en behandeling beschikbaar is. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat kinderen van verschillende afdelingen zo min mogelijk met elkaar in contact komen.

Genomen maatregelen worden besproken met de betrokken gezinnen. Ieder gezin waarvoor (dag-)klinische zorg nodig is, heeft specifieke hulpvragen aan ons maar ook specifieke mogelijkheden. Daarom zoeken we per gezin naar specifieke oplossingen, binnen onze mogelijkheden. Alternatieven als telefonische consultatie en beeldbellen worden actief ingezet. Zodra de omstandigheden verbeteren, kunnen we de zorg weer aanbieden zoals gebruikelijk (dus door middel van een opname bij de dagbehandeling of de kliniek). Curium-LUMC heeft een 24 uurs beschikbaarheid voor acute vragen. Deze continueren heeft hoge prioriteit.

Ziek na afspraak op locatie?

Wordt u of uw kind ziek nadat u één van onze locaties heeft bezocht? Meld u dit dan alstublieft direct aan uw behandelaar of mail naar info@curium.nl.

Hygiënemaatregelen en afspraken

Voor ouders, kinderen en jongeren gelden op alle afdelingen de volgende afspraken:

 • Voelt een kind zich ziek, dan moet hij/zij dit melden bij de sociotherapeuten. Indien nodig kan temperatuur worden opgenomen. Bij koorts gaat een kind naar huis (of blijft thuis).
 • Handen wassen met water en zeep:
  • Na WC-gebruik
  • Voor het tafeldekken
  • Na het buiten spelen / buiten te zijn geweest
  • Na therapie of sport
 • Handen afdrogen met papieren handdoekjes.
 • Persoonlijke eigendommen blijven op de eigen kamer, zodat afdelingen netjes blijven en er beter schoongemaakt kan worden.
 • Bezoek op de afdeling in overleg met de sociotherapeuten. Blijf bij voorkeur buiten als u uw kind bezoekt. Heeft u last van klachten zoals verkoudheid, griep of koorts of heeft iemand in uw gezin koorts? Dan is bezoek aan Curium-LUMC niet toegestaan. Sinds 23 maart gelden aangescherpte regels voor bezoek aan zorginstellingen, lees hier meer>
 • Sociotherapeuten en behandelaren houden 1,5 meter afstand tot u en schudden geen handen.
 • In geval van crisis, is het altijd mogelijk een behandelaar te spreken.

Recepten voor reeds voorgeschreven medicatie zijn op aanvraag te verkrijgen. Wij verzoeken u dit tijdig aan te vragen.  

Aanmeldingen en intakes

Door de verlenging van de maatregelen tot en met 28 april, blijven ook bij ons de genomen maatregelen van kracht. Dit betekent dat er minder mensen beschikbaar zijn voor om intakes te doen. Per aanmelding gaan we beoordelen of, en zo ja, wanneer en hoe een intake plaats kan vinden. 

Gezonde medewerkers en kinderen

Door het nemen van deze maatregelen, willen we zorgen dat de kinderen en jongeren die bij ons in behandeling zijn en onze medewerkers gezond blijven en dat medewerkers kunnen blijven werken. Onze medewerkers houden zich aan de hygiëneregels en andere preventieve maatregelen, die door het RIVM worden geadviseerd. Dagelijks is er overleg met directie en management in het coronateam en worden medewerkers geïnformeerd over de stand van zaken. 

Lees hier ook onze algemene aanwijzingen en richtlijnen voor patiënten.