Coronavirus

Curium-LUMC tijdens de corona pandemie

Zoals iedereen in Nederland moet Curium-LUMC zich ook aanpassen aan de nieuwe ’1,5 meter-samenleving’ vanwege de coronamaatregelen. We volgen hiervoor de richtlijnen van het RIVM. Tegelijk willen we zorg garanderen voor kinderen die dit nodig hebben.

Wekelijks evalueren we of en hoe de zorg door kan gaan. Alternatieven zoals telefonisch behandelen en beeldbellen zijn versneld ingevoerd, zodat onze behandelaren zoveel mogelijk thuis kunnen werken en beschikbaar zijn voor de gezinnen.

Afspraak op Curium-LUMC

Medewerkers die thuis kunnen werken, zetten hun afspraken om naar telefonische afspraak of een afspraak via beeldbellen. Dit was in het begin even wennen, voor medewerkers en gezinnen, maar veel afspraken konden hierdoor gelukkig ‘gewoon’ doorgaan. Fysieke afspraken op locatie zijn nog steeds mogelijk, we nemen hiervoor extra (hygiëne-)maatregelen op onze locaties. Groepsbehandelingen buiten de klinische afdelingen gaan beperkt door. 

Vakantieperiode

In de vakantieperiode zijn we extra alert op eventuele besmettingen van terugkerende vakantiegangers, zowel bij onze medewerkers als bij ouders, jongeren en kinderen. Gaat u op vakantie naar het buitenland, dan gelden de volgende afspraken:

 • Gebieden met code groen of geel kunnen worden bezocht. Houdt u daar aan de geldende maatregelen en hygiëneregels. 
 • Gebieden met code oranje zijn niet toegestaan, tenzij u zeer belangrijke redenen heeft om hier naartoe te reizen.
 • Bij terugkomst uit een gebied met code oranje, moeten de vakantiegangers aansluitend bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Dat betekent dat in die periode u Curium-LUMC niet kunt bezoeken voor fysieke afspraken of uw kind bij de (dag)klinische afdeling kan verblijven. Mocht dat bij u het geval zijn, wilt u dan telefonisch contact opnemen met uw behandelaar? Er kunnen dan afspraken gemaakt worden op welke manier de behandeling vorm gegeven kan worden gedurende de periode van quarantaine.
  NB: Deze regel geldt ook voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (in tegenstelling tot de adviezen van het RIVM). Dit in verband met de veiligheid van onze medewerkers en andere kinderen op de afdelingen. 
 • Bezoek aan gebieden die worden aangegeven met code rood zijn niet toegestaan.

Ziek na afspraak op locatie?

Wordt u of uw kind ziek nadat u één van onze locaties heeft bezocht? Meld u dit dan alstublieft direct aan uw behandelaar of mail naar info@curium.nl.

Hygiënemaatregelen en afspraken

Voor ouders, kinderen en jongeren gelden op alle afdelingen de volgende afspraken:

 • Voelt een kind zich ziek, dan moet hij/zij dit melden bij de sociotherapeuten. Indien nodig kan temperatuur worden opgenomen. Bij coronagerelateerde klachten en/of koorts bij een gezinslid gaat een kind naar huis (of blijft thuis).
 • Handen wassen met water en zeep:
  • Na WC-gebruik
  • Voor het tafeldekken
  • Na het buiten spelen / buiten te zijn geweest
  • Na therapie of sport
 • Handen afdrogen met papieren handdoekjes.
 • Persoonlijke eigendommen blijven op de eigen kamer, zodat afdelingen netjes blijven en er beter schoongemaakt kan worden.
 • Bezoek op de afdeling in overleg met de sociotherapeuten. Blijf bij voorkeur buiten als u uw kind bezoekt. Heeft u last van klachten zoals verkoudheid, griep of koorts of heeft iemand in uw gezin koorts? Dan is bezoek aan Curium-LUMC niet toegestaan. 
 • Sociotherapeuten en behandelaren houden 1,5 meter afstand tot u en schudden geen handen.

In geval van crisis, is het altijd mogelijk een behandelaar te spreken. Recepten voor reeds voorgeschreven medicatie zijn op aanvraag te verkrijgen. Wij verzoeken u dit tijdig aan te vragen.

Aanmeldingen en intakes

De maatregelen worden langzaam versoepeld, maar het virus is niet weg. Dit betekent dat onze medewerkers volgens de richtlijnen nog steeds thuis werken als dat kan. Afspraken die telefonisch of via beeldbellen kunnen plaatsvinden, blijven we zo doen. Dit betekent dat er minder mensen beschikbaar zijn om intakes te doen. Per aanmelding gaan we beoordelen of, en zo ja, wanneer en hoe een intake plaats kan vinden. We nemen op onze locaties extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de spreekruimte zorgen wij voor voldoende afstand tussen uw gezin en de behandelaren. Dagelijks wordt extra schoongemaakt en in spreekruimtes worden tussen elke afspraak door oppervlaktes zoals tafels etc. gereinigd. 

Gezonde medewerkers en kinderen

Door het nemen van deze maatregelen, willen we zorgen dat de kinderen en jongeren die bij ons in behandeling zijn en onze medewerkers gezond blijven en dat medewerkers kunnen blijven werken. Onze medewerkers houden zich aan de hygiëneregels en andere preventieve maatregelen, die door het RIVM worden geadviseerd. Wekelijks is er overleg met directie en management in het coronateam en worden medewerkers geïnformeerd over de stand van zaken. 

Enkele tips voor thuis

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Tien-tips-in-het-omgaan-met-de-nieuwe-thuissituatie
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-coronavirus/

voor uitleg over corona in eenvoudige taal:

https://corona.steffie.nl/nl/