Coronavirus

Curium-LUMC tijdens de corona pandemie

Zoals iedereen in Nederland moet Curium-LUMC zich ook aanpassen aan de nieuwe ’1,5 meter-samenleving’ vanwege de coronamaatregelen. We volgen hiervoor de richtlijnen van het RIVM. Tegelijk willen we zorg garanderen voor kinderen die dit nodig hebben.

Dagelijks evalueren we of en hoe de zorg door kan gaan. Alternatieven zoals telefonisch behandelen en beeldbellen zijn versneld ingevoerd, zodat onze behandelaren zoveel mogelijk thuis kunnen werken en beschikbaar zijn voor de gezinnen.

Update 17 april

Afspraak op Curium-LUMC

Medewerkers die thuis kunnen werken, zetten hun afspraken om naar telefonische afspraak of een afspraak via beeldbellen. Dit was de afgelopen weken even wennen, voor medewerkers en gezinnen, maar veel afspraken konden hierdoor gelukkig ‘gewoon’ doorgaan. Fysieke afspraken op locatie zijn nog steeds mogelijk, we nemen hiervoor extra (hygiëne-)maatregelen op onze locaties. Groepsbehandelingen buiten de klinische afdelingen gaan niet door. De komende tijd informeren wij u over onze plannen om deze behandelingen weer op te starten.

Klinische en dagklinische behandeling

Op de klinische afdelingen kunnen wij veel van de zorg door laten gaan. Op de dagbehandelingen wordt gewerkt met kortere aanwezigheid of een andere daginvulling, onder andere omdat er minder school en behandeling beschikbaar is. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat kinderen van verschillende afdelingen zo min mogelijk met elkaar in contact komen. Hierover maken we op elke afdeling afspraken met de kinderen en ouders.

Ieder gezin heeft specifieke hulpvragen en mogelijkheden. Daarom zoeken we per gezin naar oplossingen op maat, binnen onze mogelijkheden. Curium-LUMC heeft daarnaast een 24 uurs beschikbaarheid voor acute vragen. Deze continueren heeft hoge prioriteit.

Ziek na afspraak op locatie?

Wordt u of uw kind ziek nadat u één van onze locaties heeft bezocht? Meld u dit dan alstublieft direct aan uw behandelaar of mail naar info@curium.nl.

Hygiënemaatregelen en afspraken

Voor ouders, kinderen en jongeren gelden op alle afdelingen de volgende afspraken:

 • Voelt een kind zich ziek, dan moet hij/zij dit melden bij de sociotherapeuten. Indien nodig kan temperatuur worden opgenomen. Bij koorts (ook bij een gezinslid) gaat een kind naar huis (of blijft thuis).
 • Handen wassen met water en zeep:
  • Na WC-gebruik
  • Voor het tafeldekken
  • Na het buiten spelen / buiten te zijn geweest
  • Na therapie of sport
 • Handen afdrogen met papieren handdoekjes.
 • Persoonlijke eigendommen blijven op de eigen kamer, zodat afdelingen netjes blijven en er beter schoongemaakt kan worden.
 • Bezoek op de afdeling in overleg met de sociotherapeuten. Blijf bij voorkeur buiten als u uw kind bezoekt. Heeft u last van klachten zoals verkoudheid, griep of koorts of heeft iemand in uw gezin koorts? Dan is bezoek aan Curium-LUMC niet toegestaan. Sinds 23 maart gelden aangescherpte regels voor bezoek aan zorginstellingen, lees hier meer>
 • Sociotherapeuten en behandelaren houden 1,5 meter afstand tot u en schudden geen handen.

In geval van crisis, is het altijd mogelijk een behandelaar te spreken. Recepten voor reeds voorgeschreven medicatie zijn op aanvraag te verkrijgen. Wij verzoeken u dit tijdig aan te vragen.

Aanmeldingen en intakes

Door de verlenging van de maatregelen tot en met 28 april, blijven ook bij ons de genomen maatregelen van kracht. Dit betekent dat er minder mensen beschikbaar zijn om intakes te doen. Per aanmelding gaan we beoordelen of, en zo ja, wanneer en hoe een intake plaats kan vinden. We nemen op onze locaties extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de spreekruimte zorgen wij voor voldoende afstand tussen uw gezin en de behandelaren. Dagelijks wordt extra schoongemaakt en in spreekruimtes worden tussen elke afspraak door oppervlaktes zoals tafels etc. gereinigd. 

Gezonde medewerkers en kinderen

Door het nemen van deze maatregelen, willen we zorgen dat de kinderen en jongeren die bij ons in behandeling zijn en onze medewerkers gezond blijven en dat medewerkers kunnen blijven werken. Onze medewerkers houden zich aan de hygiëneregels en andere preventieve maatregelen, die door het RIVM worden geadviseerd. Dagelijks is er overleg met directie en management in het coronateam en worden medewerkers geïnformeerd over de stand van zaken. 

Lees hier ook onze algemene aanwijzingen en richtlijnen voor patiënten.

Enkele tips voor thuis

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Tien-tips-in-het-omgaan-met-de-nieuwe-thuissituatie
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-coronavirus/

voor uitleg over corona in eenvoudige taal:

https://corona.steffie.nl/nl/