Coronavirus

LUMC Curium tijdens de corona pandemie

‣ Dragen van een mondkapje op onze locaties is verplicht, in de spreekkamer mag deze af
‣ Blijf thuis als u coronaklachten heeft en volg de richtlijnen
‣ Houd 1,5 meter afstand van elkaar
‣ Denk aan (extra) handhygiëne en schud geen handen

Zoals in heel Nederland gelden ook bij LUMC Curium aangepaste regels vanwege het coronavirus. We volgen hiervoor de richtlijnen van het RIVM. Tegelijk willen we zorg garanderen voor kinderen die dit nodig hebben. Wekelijks evalueren we of en hoe de zorg door kan gaan. Met alternatieven zoals telefonisch behandelen en beeldbellen, zorgen we dat onze behandelaren zoveel mogelijk thuis kunnen werken en beschikbaar zijn voor de gezinnen.

Afspraak op LUMC Curium

Medewerkers die thuis kunnen werken, zetten hun afspraken om naar telefonische afspraak of een afspraak via beeldbellen. Fysieke afspraken op locatie zijn nog steeds mogelijk, we nemen hiervoor extra (hygiëne-)maatregelen op onze locaties. Groepsbehandelingen buiten de klinische afdelingen gaan beperkt door. Bij bezoek op onze locaties is het dragen van een mondkapje verplicht. In de spreekkamer mag het mondkapje af (tenzij er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden). 
In de wachtruimtes is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Kunt u geen afstand houden, dan is het verplicht uw mondkapje op te houden. 

Ziek na afspraak op locatie?

Wordt u of uw kind ziek nadat u één van onze locaties heeft bezocht? Meld u dit dan alstublieft direct aan uw behandelaar of mail naar info-curium@lumc.nl.

Hygiënemaatregelen en afspraken

Voor ouders, kinderen en jongeren gelden op alle afdelingen de volgende afspraken:

 • Voelt een kind zich ziek, dan moet hij/zij dit melden bij de sociotherapeuten. Indien nodig kan temperatuur worden opgenomen. Bij coronagerelateerde klachten en/of koorts bij een gezinslid gaat een kind naar huis (of blijft thuis).
 • Handen wassen met water en zeep:
  • Na WC-gebruik
  • Voor het tafeldekken
  • Na het buiten spelen / buiten te zijn geweest
  • Na therapie of sport
 • Handen afdrogen met papieren handdoekjes.
 • Persoonlijke eigendommen blijven op de eigen kamer, zodat afdelingen netjes blijven en er beter schoongemaakt kan worden.
 • Bezoek op de afdeling in overleg met de sociotherapeuten. Blijf bij voorkeur buiten als u uw kind bezoekt. Heeft u last van klachten zoals verkoudheid, griep of koorts of heeft iemand in uw gezin koorts? Dan is bezoek aan LUMC Curium niet toegestaan. 
 • Sociotherapeuten en behandelaren houden 1,5 meter afstand tot u en schudden geen handen.

In geval van crisis, is het altijd mogelijk een behandelaar te spreken. Recepten voor reeds voorgeschreven medicatie zijn op aanvraag te verkrijgen. Wij verzoeken u dit tijdig aan te vragen.

Aanmeldingen en intakes

Onze medewerkers werken nog steeds zoveel mogelijk thuis. Afspraken die telefonisch of via beeldbellen kunnen plaatsvinden, blijven we zo doen. Dit betekent dat er minder mensen beschikbaar zijn om intakes te doen. Per aanmelding beoordelen we of, en zo ja, wanneer en hoe een intake plaats kan vinden. We nemen op onze locaties extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het dragen van een mondkapje is verplicht. In de spreekruimte zorgen wij voor voldoende afstand tussen uw gezin en de behandelaren. Dagelijks wordt extra schoongemaakt en in spreekruimtes worden tussen elke afspraak door oppervlaktes zoals tafels etc. gereinigd. 

Gezonde medewerkers en kinderen

Door het nemen van deze maatregelen, willen we zorgen dat de kinderen en jongeren die bij ons in behandeling zijn en onze medewerkers gezond blijven en dat medewerkers kunnen blijven werken. Onze medewerkers houden zich aan de hygiëneregels en andere preventieve maatregelen, die door het RIVM worden geadviseerd. Wekelijks is er overleg met directie en management in het coronateam en worden medewerkers geïnformeerd over de stand van zaken. 

Enkele tips voor thuis

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Tien-tips-in-het-omgaan-met-de-nieuwe-thuissituatie
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-coronavirus/

voor uitleg over corona in eenvoudige taal:

https://corona.steffie.nl/nl/