Voor patiënten en hun gezin

Onderzoek: wat is er aan de hand?

Na afhandeling van de aanmelding wordt een intakegesprek gepland. Wanneer behandeling geadviseerd wordt, start deze op korte termijn.

Wat is er aan de hand? Bij die vraag staan we tijdens de eerste afspraak uitgebreid stil. Ouders (en soms ook andere mensen uit jouw omgeving, zoals leraren) hebben van tevoren vragenlijsten ingevuld over hoe het gaat, en daar praten we tijdens de eerste afspraak over door.

Na de eerste afspraak volgt meestal een diagnostisch onderzoek bij Curium-LUMC. Dat betekent dat we gesprekken met het kind of de jongere en ouders voeren en bekijken wat de oorzaak is van de problemen. Als een kind of jongere al eerder is onderzocht, bekijken we die onderzoeken ook. Het kan ook zijn dat we contact zoeken met de school, als ouders (en in sommige gevallen ook of alleen de jongere) daarvoor toestemming geven.De uitkomst van dit onderzoek bespreken we met het kind of de jongere en de ouders. Samen beslissen we vervolgens welke zorg het beste past en hoe we het hele gezin zo goed mogelijk kunnen helpen.

De behandelaar schrijft een verslag over het diagnostisch onderzoek. De ouders (of verzorgers) ontvangen daarvan een kopie. De verwijzer ontvangt het verslag ook, net als de huisarts. Andere mensen krijgen dit verslag niet van ons. Vaak is het wel goed als de mensen in de omgeving van het kind of de jongere op de hoogte zijn van wat er aan de hand is. Daarom raden we onze patiënten aan om anderen zelf ook in te lichten.

Wij onderhouden graag contact met het gezin. Dit kan ook per mail, Curium-LUMC gebruikt hiervoor ‘SecureMail’ van Voltage van het LUMC. Hier leest u meer over Veilig mailen en uw privacy. Als u en uw kind gebruik maken van Jouw Omgeving (e-Health), dan kunt u ook veilig communiceren met uw behandelaar via de berichtenmodule van Jouw Omgeving.

Behandelplan en behandelovereenkomst: hoe kunnen we het beste helpen?

Als we samen besluiten dat een kind of jongere een behandeling gaat volgen bij Curium-LUMC, spreken we af hoe we dat gaan doen en wat we willen bereiken. Welke behandelingen gaat hij (of zij) volgen? Hoeveel tijd zal dat ongeveer kosten? Antwoorden op die vragen leggen we samen vast in een behandelovereenkomst. Een behandeling kan bestaan uit:

De regels over afspraken bij de behandeling zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Curium-LUMC levert haar zorg volgens de Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg.

Voor kinderen en jongeren

Wil je graag weten hoe andere kinderen en jongeren hun behandeling bij Curium-LUMC vonden? Lees eens wat zij vertellen. Lees ook over aanmelding en afspraak, verzekeringen, rechten en plichten en compliment of klacht. Zoek je meer informatie over psychiatrische stoornissen? Kijk dan eens op www.brainwiki.nl Daarop kun je veel informatie vinden en verhalen van andere kinderen met een psychiatrisch probleem.