Afdelingen en teams

Als je in behandeling komt bij Curium-LUMC, is het meestal zo dat je naar één van onze locaties komt voor een gesprek met je behandelaar. Soms komt je behandelaar ook naar jou en jouw ouders toe, thuis of op school bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat je een dagbehandeling gaat volgen of dat het nodig is om tijdelijk bij Curium-LUMC opgenomen te worden. Klik hieronder, of links in het menu op één van de teams of afdelingen en lees meer over waar jij in behandeling komt. Wil je meer weten over de verschillende behandelaars waar je mee te maken kan krijgen? Kijk dan hier.

Op welke afdeling word je behandeld?

Zorgprogramma Behandelaanbod en behandelafdeling
Complexe en Gezinsproblematiek kind Diagnostiek en behandeling van kinderen waarbij een sterk vermoeden bestaat dat zij een complexe psychiatrische stoornis hebben en die zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden.

Complexe en Gezinsproblematiek adolescent Diagnostiek en behandeling van jongeren waarbij een sterk vermoeden bestaat dat zij een complexe psychiatrische stoornis hebben en die zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden.

Complexe en Gezinsproblematiek Gouda Diagnostiek en behandeling van kinderen waarbij een sterk vermoeden bestaat dat zij een complexe psychiatrische stoornis hebben en die zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden, regio Midden-Holland.

Ontwikkelingsstoornissen kind Diagnostiek en behandeling van kinderen met een autismespectrum stoornis, ADHD, Gilles de la Tourette en oppositioneel opstandige stoornissen.

Ontwikkelingsstoornissen adolescent Diagnostiek en behandeling van jongeren met een autismespectrum stoornis, ADHD, Gilles de la Tourette en oppositioneel opstandige stoornissen

Angst en depressie Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met stemmings- en angststoornissen.

Consultatieve en Liaison Psychiatrie (consultenteam) Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met klachten op raakvlak somatiek en psychiatrie.

Eetstoornissen Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met Eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder.
Persoonlijkheidsproblematiek Diagnostiek en behandeling van jongeren met een mogelijke persoonlijkheidsstoornis, psychose of schizotypische kenmerken, depressies, angststoornissen, en obsessief- compulsieve stoornissen.

Gedragsstoornissen Diagnostiek en behandeling van delinquente jongeren met een psychiatrische stoornis die opgenomen zijn bij JJI Teijlingereind en jongeren die zijn opgenomen bij De Vaart.

Externe behandelingen
Ondersteunende behandelingen