Acute psychiatrie

Klinische opnameafdeling voor jongeren met een acute psychiatrische hulpvraag

Ernstige depressieve gevoelens, angstig zijn, in de war of manisch, en grote problemen op school of thuis. Jongeren met diverse, acute problemen kunnen bij de afdeling acute psychiatrie terecht voor een korte opname en behandeling.

Voor wie is de acute psychiatrie?

Jongeren vanaf 12 jaar die dringend psychiatrische hulp nodig hebben, kunnen bij de acute psychiatrie terecht. Zij kunnen zichzelf, via een verwijzer, aanmelden. Ook kunnen jongeren via een rechterlijke machtiging (RM) of in bewaringstelling (IBS) worden opgenomen.

Jongeren die hun behandeling hebben afgerond, maar toch een tijdelijke time-out nodig hebben, kunnen bij deze afdeling terecht voor een zogenaamd bed-op-recept, stoel-op-recept of telefoon-op-recept. Dat betekent dat jongeren met hun behandelaar afspraken kunnen maken wanneer zij een tijdelijke time-out inschakelen. Op die manier kunnen we crisis voorkomen. Jongeren kunnen even tot rust komen, soms samen met hun ouders, om daarna weer zelfstandig verder te kunnen.

Welke behandelmodules worden gegeven bij de acute psychiatrie?

Het team specialisten op de afdeling probeert eerst helder te krijgen wat precies het probleem van de jongere is. Daarnaast wordt gezocht naar een verklaring voor het ontstaan van de problemen, bijvoorbeeld aan de hand van een observatie. Dit kan heel kort duren, bijvoorbeeld een dag, maar ook zo’n zes weken. Sommige jongeren gaan daarna weer naar huis, vaak met begeleiding, en andere jongeren verblijven langer om een behandeling te volgen. Dat kan zowel klinisch (dus overnachten op de afdeling) als dagklinisch (dagelijkse behandelingen terwijl de jongere thuis slaapt).

Als een behandeling nodig is, wordt er, samen met de jongere en vaak ook zijn ouders, een behandelplan opgesteld. Daarin staat beschreven hoe we samen zo snel mogelijk de zelfstandigheid van de jongere kunnen vergroten. Op de afdeling acute psychiatrie starten we zo’n behandeling en vaak volgt een jongere vervolgens de behandeling bij een andere, gespecialiseerde afdeling of vanuit huis.

Wat wordt er van ouders verwacht tijdens een behandeling bij acute psychiatrie?

Ouders worden, net als de andere gezinsleden, zoveel mogelijk bij de opname en behandeling van de jongere betrokken. Het is mogelijk dat ouders thuis ouderbegeleiding krijgen of dat ze samen met hun kind(eren) gezinstherapie volgen. Een bezoek brengen aan de jongere kan ook altijd.

Wat leren jongeren en hun ouders tijdens een behandeling?

In de eerste plaats werken we samen aan rust, voor zowel de jongere als het gezin. Als die is teruggekeerd, gaan we eraan werken dat de jongere en zijn ouders om leren met de problemen en die zo samen te verminderen.