ADHD team

Ieder kind met AD(H)D is anders, en verdient zorg op maat. Om de zorg voor uw kind goed af te stemmen, is, voor de regio Holland Rijnland, het AD(H)D-team opgericht door Curium-LUMC en GGZ Rivierduinen.  Is er een vermoeden van AD(H)D? Dan meldt de verwijzer (meestal uw huisarts) u en uw kind aan bij het AD(H)D-team. Voor diagnostisch onderzoek bij het team is altijd een verwijzing nodig.

Wat kan het AD(H)D-team voor u betekenen?

Het AD(H)D team biedt (korte, gerichte) diagnostiek waarna het kind een zorgpad op maat ingaat:

  • In het AD(H)D-team voor AD(H)D zonder comorbiditeit (andere pyschiatrische problemen).
  • Wanneer intensievere zorg nodig is bij de polikliniek AD(H)D van Curium-LUMC of GGZ Rivierduinen.

Het team biedt de volgende behandelmodules:

  • diagnostiek
  • farmaco-behandeling
  • psycho-educatie (groepsaanbod) voor kinderen en ouders

Klik hier voor meer informatie. In het AD(H)D team werken specialisten samen van Curium-LUMC en GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd.