Angst- en depressieteam

Poliklinische behandeling voor kinderen en jongeren met een angststoornis of depressie

Niet meer naar die ene plek durven, school mijden, zeer snel geërgerd zijn of zich het liefst opsluiten op de slaapkamer. Angst, dwang en depressie kunnen grote gevolgen hebben op het functioneren van een kind of jongere op school, thuis en met vrienden. Vaak gaat dit niet vanzelf over, is er sprake van een angst- of stemmingsstoornis en is een behandeling belangrijk.

Voor wie is het angst- en depressieteam?

Kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar met een angststoornis, dwangstoornis of depressie kunnen samen met hun ouders terecht bij het angst- en depressieteam.

Welke behandelmodules worden gegeven door het angst- en depressieteam?

Omdat we uit ervaring en onderzoek weten dat het erg belangrijk is om het hele gezin bij een behandeling te betrekken, richt een behandeling van het angst- en depressieteam zich op zowel het kind of de jongere als zijn ouders. Behandelmodules die zij bijvoorbeeld kunnen volgen zijn:

Wat wordt van ouders verwacht tijdens de behandeling?

Het hele gezin wordt betrokken bij de behandeling van het kind of de jongere, omdat dat belangrijk is voor het resultaat van de behandeling. Bovendien wordt daarmee de kans kleiner dat de klachten later terugkomen. Daarom kunnen ouders ook ouderbegeleiding krijgen en bieden we gezinstherapie.

Wat leren kinderen, jongeren en ouders door een behandeling van het angst- en depressieteam?

We gaan er samen aan werken dat de klachten verminderen en het thuis, op school en met vrienden weer beter gaat. Dat doen we door te kijken wat er wél goed gaat en door te werken aan de vaardigheden van het kind of de jongere. Op die manier worden niet alleen de klachten minder, maar werkt het kind of de jongere ook aan zijn of haar zelfvertrouwen. Ouders gaan aan de slag met het versterken van hun opvoedvaardigheden en de school en de andere familieleden van het kind of de jongere krijgen ook advies en voorlichting. Iedereen wordt dus bij de behandeling betrokken, zodat de behandeling het beste resultaat heeft.