Autonomiegroep (DGT)

Klinische opnameafdeling voor jongeren met persoonlijkheidsproblematiek

Heftige emoties, veel spanning en moeite met het omgaan met al die gevoelens. Dat zijn kenmerken van persoonlijkheidsproblemen. Jongeren die hierdoor vastlopen in hun leven kunnen voor een behandeling terecht bij de autonomiegroep.

Voor wie?

Het kan bij opname gaan om jongeren met een persoonlijkheidsstoornis (in ontwikkeling), met stemmings– of angststoornissen of andere problemen bij wie een ambulante behandeling niet voldoende is. De jongeren hebben vaak een grote emotionele gevoeligheid. Dit betekent dat hun reacties snel en heftig zijn. Het vraagt veel om met deze gevoeligheid om te gaan, voor de jongeren zelf en soms ook voor de omgeving. Soms lukt het niet (meer) om in de thuissituatie patronen te doorbreken en is er klinische behandeling nodig.

Welke behandelingen worden gegeven?

In de autonomiegroep werken we vanuit de dialectische gedragstherapie (DGT). De behandeling heeft een aantal vaste therapieonderdelen. De vaardigheidstraining is hier één onderdeel van en vormt de basis van de behandeling. In verschillende modulen van de vaardigheidstraining richten jongeren zich op het aanleren van nieuwe, gezonde vaardigheden die zij kunnen inzetten bij oplopende spanning. De vaardigheden zijn gericht op: het leren scheiden van observaties, interpretaties en oordelen; het leren herkennen en benoemen van gedachten en gevoelens; stabieler worden en aanleren van vaardigheden om met (heftige) emoties om te gaan. Naast dit therapieonderdeel, zijn de doelengroep, de gedragsanalysegroep en beeldende therapie vaste onderdelen in het behandelprogramma. Meer informatie over deze therapieonderdelen kunt u lezen in onze Folder unit G (autonomiegroep) en/of Informatieboekje unit G (autonomiegroep).

Wat wordt van ouders verwacht?

Ouder(s)/ verzorger(s) worden intensief bij de behandeling van hun zoon of dochter betrokken. Problemen zijn vaak ook van invloed op ouders/ broer(s) en/of zus(sen), en andersom hebben hun problemen weer invloed op de jongere. En, veranderen doe je niet alleen! De vaste onderdelen zoals systeemtherapie (waarin de jongere samen met het gezin kijkt naar de gezinspatronen en wat ervoor nodig is om deze positief te beïnvloeden), werken met weekenddoelen en weekend voor- en nabesprekingen zijn hierin van belang. Tevens wordt er een familievaardigheidstraining aangeboden welke bestaat uit 4 bijeenkomsten.

Wat leren jongeren en ouders?

De individuele en gezamenlijke behandeldoelen zijn richting gevend. Jongeren leren omgaan met hun heftige emoties door nieuwe vaardigheden aan te leren. Op die manier gaan zij zichzelf niet alleen beter voelen, maar werken zij ook aan een betere relatie met ouders, broers, zussen, vrienden en bijvoorbeeld klasgenoten. Dat doen zij door hun gedachten en gevoelens te leren herkennen en begrijpen. Ouders leren hun kind hierbij te helpen en krijgen handvatten om goed om te gaan met de problematiek van hun kind.

Voor meer informatie over de autonomiegroep verwijzen wij u door naar de Folder unit G (autonomiegroep) en het Informatieboekje unit G (autonomiegroep).