Back2school-team

Poliklinische behandeling voor kinderen en jongeren met een angststoornis gerelateerd aan school

Iedereen is wel eens nerveus voor school. En alle kinderen en jongeren vinden het soms erg spannend om die ene toets te maken. Maar bij sommige kinderen en jongeren is die angst zo erg, dat ze het niet aankunnen om naar school te gaan. Het gevolg is vaak dat de problemen groter worden en zich een angststoornis ontwikkelt. Daarom kunnen deze kinderen en jongeren een behandeling volgen bij het back2school-team.

Voor wie is het back2school-team?

Kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar die niet meer of met veel moeite naar school gaan, kunnen behandeling volgen bij het back2school-team. Het gaat om jongeren die vaak niet meer naar school gaan vanwege angst en die daarom thuis zijn.

Welke behandelmodules worden gegeven door het back2school-team?

Wat zijn je gedachten, gevoelens en wat is je gedrag? Die drie G’s staan centraal bij cognitieve gedragstherapie, de behandeling die kinderen en jongeren bij back2school volgen. Ieder gezin krijgt twee therapeuten: een voor de jongere en school en een voor het gezin. Het doel is jongeren, ouders en de school een aantal relevante strategieën en vaardigheden aan te leren om de schoolweigering aan te pakken. Het back2school-programma bestaat vaak uit een voorbereidingsfase en een actiefase.

In de voorbereidingsfase wordt gewerkt aan:

 • kiezen van doelen
 • vergroten van zelfvertrouwen van het kind of de jongere
 • overwegen of deze school en klas passend zijn
 • vertrouwen hebben in de lichamelijke gezondheid van het kind of de jongere
 • een avond- en ochtendroutine creëren
 • thuis minder ‘aantrekkelijk’ maken
 • communiceren van gedachten en wensen en het oplossen van problemen

In de actiefase wordt door ouders gewerkt aan:

 • het naar school gaan faciliteren
 • herkennen en belonen van prestaties
 • duidelijke boodschappen geven over schoolaanwezigheid
 • leren omgaan met protest van het kind of de jongere
 • aandacht geven aan eigen gevoelens van stress
 • het stimuleren van vooruitgang en omgaan met terugval

Het naar school gaan wordt vaak stapsgewijs en planmatig weer opgebouwd. Soms kiezen kinderen of jongeren en ouders voor een terugkeer in één keer na de vakantie.

Bij back2school werken we samen met het reguliere onderwijs en het speciale onderwijs. Kinderen en jongeren volgen het programma bijna altijd vanuit huis. Als het nodig is kunnen ze het (dag)klinisch volgen.

Wat wordt van ouders verwacht tijdens de behandeling?

Ouders worden intensief bij de behandeling van hun kind betrokken. Niet alleen het kind of de jongere, maar ook de ouders voeren gesprekken met de behandelaar. Zij leren hoe ze hun kind het beste kunnen ondersteunen en helpen bij het naar school kunnen én durven.

Wat leren kinderen, jongeren en ouders door een behandeling van het back2school-team?

Kinderen en jongeren leren om te gaan met hun angsten en negatieve gevoelens. Daarnaast bouwen ze, stap voor stap en in hun eigen tempo, het naar school gaan weer op. Wat zijn de talenten van het kind en wat gaat er wél goed? Ouders leren om hun zoon of dochter bij dit alles te helpen.