Dagbehandeling – De Boomkikker

Dagbehandeling voor het trainen van gewenst gedrag bij kinderen met een psychiatrische stoornis

Gaat het thuis niet goed, ondanks de inspanningen van de ouders en is er waarschijnlijk sprake van een psychiatrische stoornis? Zorgen de angst- of gedragsproblemen van het kind voor vervelende situaties op school? Of verloopt het contact met andere kinderen zeer moeizaam? Kinderen met dit soort problemen kunnen een dagbehandeling volgen bij de dagbehandeling Oegstgeest. Deze afdeling is erop gericht kinderen door langer durende dagbehandeling gewenst gedrag te trainen.

Voor wie is de dagbehandeling Oegstgeest?

Kinderen die op de basisschool zitten en psychische problemen hebben, kunnen terecht bij De Boomkikker. Soms is al bekend wat de oorzaak van de problemen is, bijvoorbeeld omdat er een diagnose is gesteld, maar het kan ook zijn dat een kind bij dagbehandeling Oegstgeest wordt onderzocht.

Welke behandelmodules worden gegeven bij dagbehandeling Oegstgeest?

Een behandeling op deze afdeling is altijd een groepsbehandeling. Kinderen leren zo steeds beter met andere kinderen samen te leven. Daarnaast werken kinderen aan persoonlijke leerdoelen. Structuur en veiligheid staan hierbij voorop. Op die manier heeft het kind een vertrouwde en fijne omgeving om te werken aan zijn of haar competenties (sterke punten).

Wat wordt van ouders verwacht tijdens de behandeling?

Ouders worden altijd intensief betrokken bij de behandeling van hun kind. Uit onderzoek en ervaring weten we dat dat essentieel is voor het slagen van de behandeling. Daarom kunnen ouders begeleiding krijgen en worden zij betrokken bij de gehele behandeling.

Wat leren kinderen en ouders door een behandeling bij dagbehandeling Oegstgeest?

Wat gaat er wél goed? Daar richten wij en de kinderen en ouders zich op tijdens een behandeling. Ze leren over de problemen die er spelen en krijgen inzicht in wat zij kunnen doen om dit te verbeteren. Ze leren hoe ze er samen voor kunnen zorgen dat het thuis en op school weer beter gaat, of werken er bijvoorbeeld aan dat het kind meer zelfvertrouwen krijgt. Wat ze precies leren, is afhankelijk van de persoonlijke leerdoelen.