Consultenteam in het LUMC

Psychiatrische consulten voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen gerelateerd aan lichamelijke klachten

Lichamelijk ziek zijn is vaak erg ingrijpend voor kinderen en jongeren en hun gezin. Door ziekenhuisopname missen ze voor lange tijd school, de ziekte kan het kind of de jongere beperken in zijn dagelijks leven of zelfs zorgen dat de toekomstdromen die hij of zij had, niet uit kunnen komen. Ons specialistisch consultenteam in het Willem Alexander Kinderziekenhuis, onderdeel van het het Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC), kan deze kinderen en jongeren helpen. Het team behandelt ook kinderen en jongeren met lichamelijk onverklaarbare klachten.

Voor wie is het consultenteam?

Het consultenteam is er voor kinderen en jongeren die vanwege een ernstige ziekte zijn opgenomen in het Willem Alexander Kinderziekenhuis, een onderdeel van het Leidsch Universitair Medisch Centrum. Ook kinderen en jongeren met lichamelijk klachten die te verklaren zijn door de artsen in het ziekenhuis, kunnen worden behandeld door het consultenteam.

Welke behandelmodules worden gegeven door het consultenteam?

De professionals Curium-LUMC zijn er om kinderen of jongeren én hun ouders zo goed mogelijk te begeleiden bij het vaak intensieve traject in het ziekenhuis. Als het verwerken van alles wat er gebeurt of nog gaat gebeuren, moeilijk is, kunnen onze professionals ook een diagnose stellen en eventueel behandelen. Het is afhankelijk van wat nodig is, of en welke behandelmodules een kind of jongere samen met zijn ouders gaat volgen.

Wat wordt van ouders verwacht tijdens de behandeling?

Ouders worden hierbij altijd betrokken, om hen ook te helpen zo goed mogelijk met de situatie om te gaan. Als een kind of jongere al lange tijd ziek is, kan dat de relatie tussen kinderen en ouders veranderen. Om hierbij goed te begeleiden en de ouders te helpen om bijvoorbeeld meer grip te krijgen op de situatie, zijn de ouderbegeleiders van Curium-LUMC er speciaal voor de ouders.

Wat leren kinderen, jongeren en ouders door een behandeling door het consultenteam?

Wat betekenen de gebeurtenissen voor je? Hoe ga je om met de toekomstdromen die je misschien zelfs niet meer kunt laten uitkomen? Of hoe geef je deze gebeurtenissen een plek? Het consultenteam helpt kinderen, jongeren en ouders bij het verwerken van bijvoorbeeld deze vragen.