Dagbehandeling Gouda

Dagbehandelingsafdeling voor kinderen met een psychiatrische stoornis

Gaat het thuis niet goed? Is het moeilijk voor een kind om met leeftijdsgenoten om te gaan of zijn er grote problemen op school? Is er sprake van een psychiatrische stoornis of een vermoeden daarvan? Het team van de dagbehandeling in Gouda kan deze kinderen onderzoek en behandeling bieden.

Voor wie is de dagbehandeling in Gouda?

Kinderen die op de basisschool zitten en bij wie het op school en thuis niet goed gaat, kunnen de dagbehandeling in Gouda volgen. Op de dagbehandeling zitten kinderen met diverse problemen. Een kind kan bijvoorbeeld erg somber of angstig zijn, gedragsproblemen hebben of (misschien) autisme hebben.

Welke behandelmodules worden gegeven bij de dagbehandeling in Gouda?

Welke behandeling het kind krijgt wordt samen met de ouders, het kind en de behandelaren afgesproken. Vooraf worden doelen voor het kind en voor het gezin gesteld. Naast de groepsmomenten op de dagbehandeling volgt het kind vaak therapie. Voorbeelden daarvan zijn:

Wat wordt van ouders verwacht tijdens de dagbehandeling in Gouda?

Ouders worden altijd intensief bij de dagbehandeling van hun kind betrokken. Er is regelmatig contact tussen de ouder(s) en de sociotherapeuten (de medewerkers die op de groep werken). Daarnaast krijgen ouders ouderbegeleiding om met elkaar in gesprek te gaan over wat het voor het kind en het gezin betekent als er sprake is van psychiatrische problematiek. Daarnaast worden zij op de hoogte gehouden van de behandeling van hun kind.

Wat leren kinderen en ouders door een behandeling bij de dagbehandeling in Gouda?

Kinderen die op de dagbehandeling zitten leren hoe zij er voor kunnen zorgen dat het weer beter gaat thuis, op school en in contact met leeftijdsgenoten. Hoe komt het dat dit moeilijk voor ze is en hoe kan dat anders? Met die vragen gaan de kinderen, samen met hun behandelaar en ouders, aan de slag. Ze leren nieuwe vaardigheden, bouwen aan hun zelfvertrouwen en leren omgaan met de problemen.