De Kameleon

Flexibel aanbod (dagklinisch en klinisch) voor kinderen met een psychiatrische stoornis

Kinderen die vastlopen thuis, op school en in contact met leeftijdsgenoten vanwege een psychiatrische stoornis, kunnen tijdelijk worden opgenomen bij De Kameleon. Daar kunnen zij tot rust komen en kan worden onderzocht wat er nu precies aan de hand is. Kenmerkend aan deze afdeling is de flexibiliteit van de invulling van de behandeling.

Voor wie is De Kameleon?

De afdeling bestaat uit twee onderdelen: de kleine Kameleon en de grote Kameleon. Op de kleine Kameleon kunnen 7 kinderen (6-12 jr)  klinisch opgenomen worden. De grote Kameleon biedt plaats aan 7 kinderen (6-12 jr) voor dagbehandeling.

Welke behandelmodules worden gegeven bij De Kameleon?

Een behandeling bij de Kameleon is zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig. Bij het eerste gesprek spreken de ouders, het kind en de behandelaar af wat er de eerste twee weken gaat gebeuren. Na deze twee weken evalueren ouders en team de bevindingen en wordt een plan opgesteld. In de loop van het behandeltraject kijken we voortdurend welke vorm van hulp nodig is: klinisch, dagbehandeling. Ook kijken we samen hoe er vorm gegeven kan worden aan hulp in de thuissituatie.

Al deze vormen van hulp worden geboden door één multidisciplinair team. In de loop van de behandeling wordt vaak een overgang gemaakt worden van een intensieve naar een lichtere vorm van hulp. Is het toch nodig om later in de behandeling intensievere hulp in te schakelen? Dat is dan ook mogelijk.

Kinderen en jongeren kunnen bij De Kameleon onder meer deze behandelmodules volgen:

Wat wordt er van ouders verwacht tijdens een behandeling bij De Kameleon?

Ouders, en vaak ook andere gezinsleden, worden altijd intensief bij de behandeling van hun zoon of dochter betrokken. Dit gebeurt in de vorm van ouderparticipatie op de groep en ondersteuning en coaching door sociotherapeuten in de thuissituatie.

Wat leren kinderen, jongeren en hun ouders tijdens een behandeling bij De Kameleon?

Kinderen, jongeren en hun ouders breiden vaardigheden uit en leren vaak ook over de problemen die spelen. Zo leren ze beter omgaan met hun problemen en gaat het thuis, op school en met vrienden steeds beter. Soms helpt een korte opname ook om tot rust te komen, en kunnen kinderen of jongeren zo samen met hun ouders en behandelaar kijken wat er voor nodig is om weer naar huis te gaan.