DGT (dialectische gedragstherapie)

Dagbehandeling voor jongeren met persoonlijkheidsproblematiek

Heftige emoties kunnen behoorlijk in de weg zitten. Misschien gaat het daardoor niet goed op school, of juist thuis of vind je het moeilijk om relaties goed te houden. Bij DGT, een dagbehandeling voor jongeren, leer je omgaan met die emoties.

Voor wie?

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen in behandeling komen bij de DGT. Hun heftige emoties zitten hen erg in de weg en ze vinden het moeilijk om hiermee om te gaan. Die worsteling uit zich bijvoorbeeld in destructief gedrag als middelengebruik en eetproblemen, en sombere, angstige gevoelens. Het kan ook zijn dat een jongere zichzelf beschadigt om die emoties te proberen te onderdrukken.

Welke behandelmodules worden gegeven?

Curium DGT is behandeling die bestaat uit 4 modules met ieder een eigen doel:

  • Aandachtsvaardigheden
  • Crisisvaardigheden
  • Omgaan met emoties
  • Omgaan met relaties

Wat wordt van ouders verwacht?

Ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. Ze volgen zogenoemde netwerkvaardigheidsbijeenkomsten waar jongeren samen met hun ouders leren over de problemen en samen met andere ouders leren om elkaar zo goed mogelijk te helpen.

Voor de ouder(s) van elke jongere wordt ouderbegeleiding ingezet en vinden soms ook gezinsgesprekken plaats, dat is afhankelijk van wat nodig is. Daarnaast biedt de gezinstherapeut (ook wel systeemtherapeut genoemd) ouders steun en advies bij een (dreigend) crisis.

Wat leren jongeren en ouders?

Kortweg leren jongeren om, gesteund en ondersteund door hun ouders, om te gaan met de heftige emoties. Ze leren vaardigheden aan om dit te kunnen. Bijvoorbeeld: wat doe je als je je zo boos voelt, waar komt die boosheid vandaan en wat kan je helpen? Op die manier werken we er samen aan dat het met de jongere weer beter gaat, thuis, op school en met vrienden.