ESB

Onderwijs en therapie binnen de behandelingen van Curium-LUMC

ESB staat voor Educatieve therapie, School -en Beroepsoriëntatie. Kinderen en jongeren die in Curium-LUMC klinisch of dagklinisch behandeld worden en die ernstig zijn vastggelopen in het onderwijs kunnen aangemeld worden. Dit gebeurt door hun behandelaar, na de intake, waar een educatief therapeut deel van uit maakt. De educatief therapeut observeert het kind of de jongere. Zij kan educatieve therapie behandeling adviseren en uitvoeren en tevens een aanmelding doen bij de Commissie van Begeleiding van het ESB onderwijs voor klasplaatsing. Het onderwijs wordt verzorgd door medewerkers van de prof. dr. Leo Kanner Onderwijsgroep. Samen met het onderwijs worden onderwijsbelemmingeren en onderwijsbehoeftes in kaart gebracht. Het onderwijs traint in de klas leervoorwaarden en probeert de kinderen/jongeren didactisch te laten vorderen. Met elkaar, educatieve therapie en onderwijs, wordt een advies voor het vervolg geformuleerd richting onderwijs, onderwijs-zorg of dagbesteding.

Meer weten over ESB? Kijk dan in onze Folder ESB of neem een kijkje op de website: http://www.leokanner.nl/ en http://www.leokanner.nl/Locaties/ESB-Curium-LUMC