Behandeling in de jeugdzorg

Psychiatrische diagnostiek en consulten voor jongeren die verblijven bij De Vaart of Teylingereind

De hulpverleners van Curium-LUMC verrichten diagnostiek en behandeling bij jongeren die verblijven in De Vaart en Teylingereind.

De Vaart

Jongeren die bij De Vaart opgenomen worden, hebben vaak grote problemen thuis, op school en met vrienden. De rechter heeft besloten dat zij daarom de zorg en begeleiding van De Vaart moeten krijgen. Daar leren ze zelfstandiger te worden en te werken aan hun problemen. Soms is er het vermoeden dat er ook psychiatrische problemen spelen. Op zo’n moment kan een van de kinder- en jeugdpsychiaters van Curium-LUMC worden ingeschakeld.

Wat is De Vaart?

De Vaart is een JeugdzorgPlus-instelling van de jeugdhulpverleningsorganisatie Horizon die de zorg van Curium-LUMC soms inzet om bij psychiatrische problemen bij de jongeren.

Voor wie is De Vaart?

Jongeren die meerdere problemen en tijdelijk gesloten zorg nodig hebben, moeten soms van de rechter opgenomen worden bij De Vaart. Als er sprake is van psychiatrische problemen (bijvoorbeeld gedragsstoornissen, een ernstige depressie, autisme of een persoonlijkheidsstoornis) wordt soms de zorg van Curium-LUMC ingeschakeld.

Welke psychiatrische behandeling worden gegeven bij De Vaart?

Een behandeling bij De Vaart bestaat voor het grootste deel uit zorg en begeleiding van Horizon.  Als de begeleiders vermoeden dat er ook psychiatrische problemen spelen, dan kan een van de kinder- en jeugdpsychiaters van Curium-LUMC worden ingeschakeld. Zij voeren een gesprek met de jongere en kunnen medicijnen voorschrijven als dat nodig is. Het kan ook zijn dat het team van De Vaart een van onze psychiaters inschakelt in een crisissituatie.

Als de psychiater merkt dat de psychiatrische problemen zo groot zijn, kan het zijn dat de jongere wordt verwezen naar Curium-LUMC voor een intensieve behandeling als DGT.

Teylingereind

Jongeren die een misdrijf hebben gepleegd kunnen worden geplaatst in de Forensisch Centrum Teylingereind. Daar leren zij omgaan met hun problemen en werken ze aan hun toekomst. Soms schuilen er psychische problemen achter crimineel gedrag. In zo’n geval kan een psychiater van Curium-LUMC worden ingeschakeld.

Wat is Teylingereind?

Teylingereind is een zelfstandige justitiële jeugdinrichting (JJI) die een van de kinder- en jeugdpsychiaters van Curium-LUMC in consult kan vragen als er sprake is van (een vermoeden op) een psychiatrische stoornis.

Voor wie is Teylingereind?

Jongeren die worden verdacht van een strafbaar feit of die een strafbaar feit hebben gepleegd, worden soms door de rechter geplaatst in Teylingereind. Als de gedragswetenschappers van Teylingereind vermoeden dat er ook psychiatrische problemen spelen, zoals een ernstige depressie of autisme, dan wordt de kinder- en jeugdpsychiater van Curium-LUMC in consult gevraagd.

Welke psychiatrische behandeling worden gegeven bij Teylingereind?

Een behandeling bij Teylingereind bestaat voor het grootste deel uit zorg en begeleiding van het team van Teylingereind zelf. Als de gedragswetenschappers vermoeden dat er ook psychiatrische problemen spelen, dan kan een van de kinder- en jeugdpsychiaters van Curium-LUMC worden ingeschakeld. De kinder- en jeugdpsychiater verricht diagnostiek, denkt mee in begeleiding en omgang met de jongere, indiceert voor (vervolg)behandeling en schrijft medicijnen voor als dat nodig is. Het kan ook zijn dat het team van Teylingereind een van onze psychiaters inschakelt in een crisissituatie.