Jongerenteam (JOT)

Outreachende psychiatrie

Het aantal jongeren met psychiatrische problemen dat moeizaam in noodzakelijke zorg komt, is groot. Steeds grotere problemen thuis, op school, met geld en soms ook in de criminaliteit dreigen bij weinig of geen zorg. Bemoeizorg is essentieel én effectief voor deze jongeren. Daarom werken de GGZ-centra GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen en Curium-LUMC en jeugdhulpverleningsorganisatie Cardea samen in het JOngerenTeam (JOT).

Voor wie is JOT?

Jongeren tussen de 12 en 24 jaar die zelf geen zorg zoeken en toch meerdere problemen hebben, kunnen de zorg van JOT krijgen. Het team zoekt de jongere actief op thuis, op school of werk en bij vrienden, omdat ze het vaak lastig vinden om zelf zorg te zoeken of aan te nemen.

Welke behandelmodules worden gegeven door JOT?

Wat zijn de problemen? Welke hulp is als eerste het hardst nodig? En wat voor behandeling past het best bij de jongere? De jongere staat centraal bij JOT, daarom wordt er altijd een persoonlijk behandelplan geboden. Zo kan het zijn dat eerst gezocht wordt naar een woning, of dat geldproblemen worden aangepakt en daarna wordt gekeken naar de psychische problemen. De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken met een behandelaar, uit effectief bewezen individuele behandelingen (zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR) en soms uit medicijnen.

Hulpverleners van JOT houden continu vinger aan de pols, niet alleen thuis of op straat maar ook via telefoon, WhatsApp of sms. Is er toch andere of meer zorg nodig? Dan zoeken we de beste zorg zo dicht mogelijk bij huis. Op die manier valt de jongere niet meer tussen wal en schip, en vindt hij alle zorg in één team.

Wat wordt van ouders verwacht tijdens de behandeling?

Het gezin en de school of het werk worden ook altijd bij de behandeling betrokken, zodat de jongere dat wat hij leert direct kan toepassen in zijn eigen omgeving.

Wat leren jongeren en ouders door een behandeling van JOT?

De jongere leert, samen met hulpverleners, ouders en school of werk, om steeds zelfstandiger zijn of haar eigen leven weer op te pakken en te werken aan zijn toekomst. Belangrijk daarbij is om samen ook te kijken naar wat er wél goed gaat.

Meer informatie? Kijk ook eens op de internetsite van JOT.