Polikliniek Gouda

Poliklinische behandeling voor kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis

Curium-LUMC in Gouda is er voor kinderen tot 18 jaar met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Kinderen kunnen aangemeld worden met psychodiagnostische vragen en/of voor behandeling. Er wordt zowel poliklinische- als dagbehandeling aangeboden. Ook is er tweemaal per week naschoolse behandeling voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Deze poliklinische behandeling wordt gegeven in kleine groepen.

Diagnostiek
De psychodiagnostiek vindt grotendeels plaats op de polikliniek. Voor meer specifieke diagnostische vragen worden echter ook observaties op locatie gedaan. Gedacht kan worden aan observaties op school, thuis, op het kinderdagverblijf, etc.

Poliklinische behandeling
Het kind of de ouders komen over het algemeen voor behandeling naar Curium-LUMC toe. Het poliklinische aanbod kan individueel zijn, maar ook in groepsverband. Het aanbod bestaat uit:

  • Individuele behandeling / gezinsbehandeling: Individuele therapie die gericht is op het behandelen van psychosociale problematiek, psychiatrische problematiek en/pf psychologische behandeling.
  • Ouderbegeleiding / Systeembegeleiding: De ouderbegeleiding is gericht op de opvoedhulpvragen van de ouder.
  • Gezinsbehandeling: Eens per week wordt een gezinsbehandeling geboden. Dit is voor een periode van ongeveer tien weken.

Behandeling op locatie

Als het probleem ‘aangepakt’ moet worden daar waar het zich voordoet biedt Curium-LUMC in Gouda behandeling op locatie aan. Hierbij kan gedacht worden aan behandeling op school, thuis, etc.

Poliklinische groepsbehandeling

  • Zelfbeeldgroep: De zelfbeeldgroep is er voor meisjes van 14 t/m 17 jaar. Door middel van creatieve opdrachten wordt binnen deze groep gewerkt aan het bewust worden van kwaliteiten, eigenheid en eigen wensen centraal. De groep wordt gegeven door een beeldend therapeut.
  • Samenwerkingsgroep: Door middel van creatieve opdrachten wordt binnen deze therapiegroep gewerkt aan het leren samenwerken en het ontdekken van kwaliteiten. De groep wordt gegeven door een  beeldend therapeut
  • ASS psycho-educatie groep: Deze groep is bedoeld voor ouders  die een kind hebben waarbij de diagnose autisme is gesteld en die willen weten wat dat betekent voor hun kind en voor hun gezin. Voor meer informatie kunt u de folder van de ASS psycho educatie groep raadplegen.