Semi-gestructureerde groep

Dagklinische en klinische opnameafdeling voor jongeren met complexe psychiatrische problematiek

Jongeren die meerdere problemen hebben, waaronder psychiatrische, kunnen samen met hun gezin terecht bij het specialistisch team van de semi-gestructureerde groep. Dit team onderzoekt, diagnosticeert en zoekt naar oplossingen voor het hele gezin. Bijvoorbeeld: Wat is toch de oorzaak van die concentratieproblemen en woedeaanvallen? Of waarom gaat het maken van contact zo lastig? Het gaat helemaal niet goed op school, hoe komt dat? Als we vast hebben gesteld wat de oorzaak is van de problemen, kunnen jongeren ook een kortdurende behandeling volgen bij unit J.

Voor wie?

De semi-gestructureerde groep heeft plaats voor acht jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met achttien jaar. De afdeling biedt de mogelijkheid om dag en nacht te verblijven en heeft daarnaast een aantal plaatsen voor dagbehandeling. De jongeren die hier zijn opgenomen, kampen vaak met een complexe problematiek. Problemen die kunnen spelen zijn bijvoorbeeld:

  • Er kunnen problemen thuis zijn en/of op school.
  • Sommige jongeren voelen zich moe en/of depressief, anderen zijn druk of hyperactief.
  • Er zijn jongeren die het moeilijk vinden om contact te maken met anderen.
  • In de war of angstig zijn.

Jongeren worden over het algemeen vrijwillig opgenomen. Dit betekent dat je zelf, samen met je ouders/verzorgers, instemt met de opname.

Welke behandelmodules worden gegeven bij de afdeling?

Welke problemen moeten worden aangepakt en wat willen we bereiken? Samen met de behandelaren stelt de jongere voorafgaand aan het onderzoek en de behandeling doelen vast. Meestal volgt vervolgens een (zo kort mogelijke) periode van observatie en diagnostiek. Tegelijkertijd start een eventuele behandeling, bijvoorbeeld met medicatie en/of psychotherapie (gesprekken met een behandelaar). Naast onderzoek, diagnostiek, medicatie en psychotherapie, kan het zijn dat enkele van de volgende behandelmodules of begeleidingsvormen worden gegeven:

Een behandeling bij de semi-gestructureerde groep kan zowel dagklinisch als klinisch worden gevolgd. Dat betekent dat een jongere thuis kan blijven wonen en iedere werkdag naar Curium-LUMC komt voor zijn of haar behandeling of dat hij of zij tijdelijk wordt opgenomen bij unit J.

Wat wordt er van ouders verwacht tijdens de behandeling?

Ouders worden, vaak net als de andere gezinsleden, intensief bij het onderzoek of de behandeling van de jongere betrokken. Het is mogelijk dat ouders samen met hun kind(eren) gezinstherapie volgen en thuis ouderbegeleiding krijgen. Zo wordt het hele gezin betrokken en wordt de terugkeer van de jongere naar huis vergemakkelijkt.

Wat leren jongeren en hun ouders tijdens een behandeling?

Jongeren en hun ouders leren wat nu precies de oorzaak van de problemen, als die nog niet bekend was. Hoe kan de jongere omgaan met de problemen? Wat kunnen ouders doen? En hoe kunnen zij samen zorgen dat de rust weer in het gezin terugkeert? Dat is waar de kortdurende behandeling zich vervolgens op richt. Daarbij is ook aandacht voor de algemene ontwikkeling van de jongere, bijvoorbeeld bij educatieve therapie, waar de jongere kan ontdekken wat hij of zij wil worden, of met begeleiding bij praktische zaken.