Vaktherapieën

Binnen onze behandeling kan op indicatie gekozen worden voor aanvullende vaktherapie. De volgende vormen zijn daarbij mogelijk:Beeldende therapie

Beeldende Therapie (BT): is een vorm van therapie waarbij je via allerlei creatieve materialen als klei, verf, zand, stof, hout, steen gaat ontdekken wat je voelt denkt en wat je moeilijk vindt. De therapeut helpt je dan om
daar meer inzicht in te krijgen waar je probleem ligt en helpt je daar een oplossing voor te vinden of geeft je tips om daar anders mee om te gaan en ermee te gaan oefenen in andere situaties. Het kan een onderdeel zijn van de diagnostiek.

Beeldende therapie in een groep: is een vorm van therapie waarbij je via allerlei creatieve materialen als klei, verf, zand, stof, hout, steen gaat ontdekken wat je voelt denkt en wat je moeilijk vindt. Door in een groep dit te doen kan je ervaringen delen en via opdrachten samen oefenen.
Het kan ook een onderdeel zijn van de diagnostiek.

Beeldende therapie met het gezin: bij deze vorm van therapie kan je samen met je ouder(s), broer(s) of zus(sen) via allerlei creatieve materialen als klei, verf,zand, stof, hout, steen binnen je gezin ontdekken wat iedereen moeilijk vindt en hoe je dat kan oplossen. Het kan ook een onderdeel zijn van de diagnostiek en om inzicht te krijgen in gezinssystemen.

Psychomotorische therapie (PMT): is een vorm van therapie waar niet praten, maar bewegen centraal staat. PMT biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag. De kracht van PMT is het bewegend doen en ervaren. Door spelletjes en oefeningen in de gymzaal te doen, werk je samen met de therapeut aan de dingen die je lastig vindt.

Groeps Psychomotorische therapie: is een vorm van therapie waar niet praten, maar bewegen centraal staat. PMT biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag. De kracht van PMT is het bewegend doen en ervaren.
Door samen met leeftijdsgenoten spelletjes en oefeningen in de gymzaal te doen, kun je leren van en met elkaar.PMT: elkaar vertrouwen op de klimmuur

Gezins Psychomotorische therapie: in deze vorm van therapie krijgt het gezin de gelegenheid om nieuwe ervaringen op te doen aan de hand van spel- en doe-opdrachten. De kracht van PMT is het bewegend doen en ervaren, wat aansluit bij het dagelijks leven van het gezin. PMT biedt een veilige
plek om te experimenteren met ander gedrag.

Runningtherapie: deze therapie omvat rustige duurlopen in groepsverband onder begeleiding van een psychomotorisch therapeut. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze intensieve vorm van therapie een effectieve methode is om verschillende psychische klachten te lijf te gaan. Curium-LUMC gebruikt deze erkende behandelmethode bij psychische klachten als depressie en angst- en paniekklachten. Door regelmatig hard te lopen, treden de volgende veranderingen op:
– De stemming verbetert, depressieve gevoelens nemen af;
– Door een aantal lichamelijke veranderingen worden jongeren minder gevoelig voor stress;
– Jongeren ontwikkelen meer wilskracht en gaan positiever tegen dingen aan kijken;
– Jongeren krijgen een positiever zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en raken meer gemotiveerd.

Muziektherapie (MT ): is een vorm van therapie waarbij je al spelend ontdekt wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Wanneer je op een probleem stuit kun je samen kijken waardoor het komt en hoe het misschien anders kan. Het helpt je te ordenen en nodigt je uit om af te stemmen en je te concentreren. Je leert bijvoorbeeld plannen. Via de muziek kun je in contact komen met je gevoel als je dat heel lastig vindt en via de muziek kun je ook makkelijker uiten. Het kan je afleiden van negatieve gedachten. Het kan je soms ook ontspannen, de therapeut helpt je dan om meer inzicht te krijgen hoe je dat doet. Het kan ook een onderdeel zijn van de diagnostiek.

Muziektherapie in een groep: In deze vorm van therapie kun je leren samen te werken, op elkaar af te stemmen en je ervaringen te delen met anderen. Het helpt je te ordenen, plannen en je te concentreren. Via de muziek kun je in contact komen met anderen als je dat via woorden moeilijk vindt en via de muziek kun je ook makkelijker uiten. De therapeut helpt je dan om meer inzicht te krijgen hoe je dat doet. Muziektherapie kan ook een onderdeel zijn van de diagnostiek.

Muziektherapie met je gezin: In deze vorm van therapie kun je samen met je ouder(s), broer(s) of zus(sen) met elkaar muziek maken en op een andere manier met elkaar leren omgaan. Het is makkelijker om met elkaar te praten via de muziek. Ook als je geen ervaring hebt met muziek maken. Het kan helpen om de sfeer thuis te veranderen, te leren naar elkaar te luisteren, of te leren om zonder ruzie met elkaar te onderhandelen, rekening te houden met elkaar. Het kan ook een onderdeel zijn van de diagnostiek en om inzicht te krijgen in gezinssystemen.