Cliëntenraad

Ouders kunnen meepraten over de zorg in de cliëntenraad

Advies geven over beleid, de kwaliteit van zorg of de veiligheid van kinderen en jongeren bij Curium-LUMC. Dat doet de cliëntenraad van Curium-LUMC onder andere, gevraagd en ongevraagd. De raad heeft de rol van een medezeggenschapraad en bestaat uit ouders van onze patiënten. Wilt u als ouder meer informatie over de cliëntenraad of over het lidmaatschap?

U kunt altijd een mail sturen (clientenraad@curium.nl) of bellen (06-1830 9315). U kunt de Cliëntenraad ook volgen via Twitter: @c_curium

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de kinderen en jongeren die bij Curium-LUMC behandeld worden én de belangen van hun ouders/verzorgers of voogden. De Cliëntenraad van Curium-LUMC bestaat sinds 1 januari 1998. De Cliëntenraad heeft ‘het recht van advies en instemming’. Dit betekent dat de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan Curium-LUMC over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Advies kan worden gegeven over vele zaken, bijvoorbeeld over wijzigingen in het beleid, de kwaliteit van de geboden zorg en de veiligheid van de kinderen. Vaak zijn het de ouders en verzorgers die met opmerkingen komen over de dingen die beter kunnen. Zij kunnen met hun vragen en opmerkingen terecht bij de Cliëntenraad. De Cliëntenraad van Curium-LUMC wil een vraagbaak  zijn voor ouders en heeft regelmatig overleg met de directie van Curium-LUMC.

In het jaardocument van Curium-LUMC wordt het jaarverslag van de Cliëntenraad opgenomen.

Postadres:

Curium-LUMC
T.a.v. Cliëntenraad
Postbus 15
2300 AA  Leiden


Cliëntenraad Curium-LUMC