Websitetips

GEZONDHEID:

www.brainwiki.nl/wat-is-psychiatrie/woordenlijst Woordenlijst met veel termen uit de kinder- en jeugdpsychiatrie
www.bijzonderebroerofzus.nl/ Een site voor als je een broer of zus hebt met een (psychiatrische) ziekte of een handicap
www.tourettenet.nl Informatieplatform over het syndroom van Gilles de la Tourette
www.depressie.pagina.nl De startpagina voor informatie over depressies
www.psychowijzer.nl Algemene informatie over psychische problemenen ziekten
www.ypsilon.org Vereniging voor familieleden van mensen met een psychose
www.dwang.eu/dwang/ Informatie over dwangstoornissen, ook wel OCD genoemd
www.hufkens.nl/pdd-nos.htm Contactpagina voor ouders van kinderen met autisme
www.autisme-nva.nl Site van de Nederlandse Vereniging voor Autisme
www.autsider.net Website over autisme en aanverwante stoornissen
www.balansdigitaal.nl Landelijke vereniging voor leer- en ontwikkelings- en gedragsstoornissen
www.adfstichting.nl Angst-dwang-fobiestichting
www.stichtingborderline.nl Informatie over borderline
www.gezondheidsplein.nl Informatie over verschillende ziektebeelden
www.eetstoornissen.pagina.nl Algemene informatie over eetstoornissen
www.sabn.nl Site van de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa
www.tourette.nl Informatie over tourette en tics
www.dwangindezorg.nl Informatie over de BOPZ maatregel / Dwang in de zorg
www.eetstoornis.info Nederlandse Academie voor Eetstoornissen
www.maudsleyparents.org organisatie (USA) van ouders van jongeren met een eetstoornis
www.kenniscentrum-kjp.nl met thema over eetstoornissen bij kinderen en adolescenten
www.proud2bme.nl een interactieve website voor jongeren en ouders met vragen, verhalen en ervaringen over eetproblemen, zelfbeeld, gezondheid, schoonheid, pro-ana, anorexia etc.
www.hetcak.nl Gaat u op reis met een medicijn dat onder de Opiumwet valt, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Volg de stappen op deze website voor het aanvragen van een verklaring.

KINDER- en JEUGDPSYCHIATRIE:

www.brainwiki.nl Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
www.kenniscentrum-kjp.nl Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
www.forca.nu Forensisch Consortium Adolescenten, opgericht om beter zicht te krijgen op jongeren die verblijven in een Justitiële Jeugdinrichting
www.romckap.org Routine Outcome Monitoring Consortium Kinder- en Adolescenten Psychiatrie
www.jeugdhulpwijzer.nl Informatie over hulp en behandelingen voor jongeren
www.gripopjedip.nl Steun in het omgaan met depressieve klachten voor jongeren
www.zogeknogniet.nl Informatie voor jongeren met psychische problemen
www.kopstoring.nl Als je ouders psychiatrische of verslavingsproblemen hebben
www.dejutters.com Centrum voor kinder- en jeugdspychiatrie voor Den Haag e.o.
www.accare.nl Kinder- en jeugdpsychiatrie in NoordNederland
www.debascule.com Kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam e.o.
www.triversum.nl Kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Holland
www.rmpi.nl Kinder- en jeugdpsychiatrie in Zuid-Holland-zuid
www.jouwomgeving.nl E-health modules die wij gebruiken in onze behandeling.
kinderpsychiatrie.uwpagina.nl Kinderpsychiatrie overzichtssite

VOLWASSENENPSYCHIATRIE:

www.rivierduinen.nl GGZ (geestelijke gezondheidszorg) in Zuid-Holland
www.parnassia.nl GGZ, verpleeghuiszorg en verslavingszorg in Den Haag e.o.
www.kleurjeleven.nl Zelfhulp therapie voor volwassenen met depressieve klachten
www.uwkindenalcohol.nl Interactieve site met tips over de omgang met pubers en alcohol

GEZONDHEIDSZORG IN DE REGIO:

www.lumc.nl Leids Universitair Medisch Centrum
www.rijnlandziekenhuis.nl Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn
www.diaconessenhuis.nl Diaconessenhuis in Leiden

WERKEN IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG:

www.dejeugdzorg.nl Informatie over jeugdzorg
www.rino.nl Nascholings- en opleidingsactiviteiten voor hulpverleners in de GGZ
www.ggznederland.nl Brancheorganisatie van instellingen in de GGZ