Rechten, plichten en dossier

Iedereen heeft recht op goede zorg. Daar werken we samen met kinderen, jongeren en hun ouders iedere dag hard aan. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, gelden bij Curium-LUMC rechten en plichten. Deze zijn gebaseerd op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wat patiënten van ons kunnen verwachten 

Curium-LUMC hecht veel waarde aan privacy. Wij zien het als onze taak om de persoonsgegevens van iedereen die bij ons is betrokken zo goed mogelijk te beschermen. Lees ook onze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en waarom we dit doen, en hoe we deze gegevens beschermen. Ook kunt u hier lezen wat uw rechten zijn om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Wij houden ons aan de regels die voortvloeien uit de geldige privacy wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Heeft u vragen over de privacy en/of wijze van gegevensbescherming binnen Curium-LUMC? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, Bart Siebelink via info@curium.nl

Gegevens ouders, jongeren en kinderen

Over de wijze waarop wij omgaan met patiëntgegevens en de rechten die patiënten hebben om informatie in hun dossier te wijzigen of vernietigen, leest u meer in de privacyverklaring. Zodra een kind bij ons wordt aangemeld gaan we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn niet alleen persoonsgegevens over het kind, maar ook vaak over het gezin waar het kind onderdeel van uitmaakt. Alleen medewerkers die feitelijk betrokken zijn bij de behandeling of bij de afhandeling daarvan hebben toegang tot het medisch dossier.

Ouders kunnen meepraten over de zorg in de cliëntenraad

Advies geven over beleid, de kwaliteit van zorg of de veiligheid van kinderen en jongeren bij Curium-LUMC. Dat doet de cliëntenraad van Curium-LUMC onder andere, gevraagd en ongevraagd. De raad heeft de rol van een medezeggenschapraad en bestaat uit ouders van onze patiënten. Wilt u als ouder meer informatie over de cliëntenraad of over het lidmaatschap? U kunt altijd een mail sturen (clientenraad@curium.nl) of bellen (06-1830 9315).

Wat wij van patiënten verwachten 

Een afspraak zeg je op tijd af
Als een patiënt verhinderd is voor een afspraak, dan moet een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af zijn gezegd, zodat we iemand anders sneller kunnen helpen. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten daarvoor in rekening te brengen (die niet worden vergoed door de zorgverzekering) bij ouders.

Iedereen houdt zich aan de huisregels
Iedereen die op het terrein van Curium-LUMC is, houdt zich aan de huisregels. Samen zorgen we er zo voor dat iedereen zichzelf kan zijn, het veilig is en rustig. Bekijk de huisregels.