Rechten, plichten en dossier

Iedereen heeft recht op goede zorg. Daar werken we samen met kinderen, jongeren en hun ouders iedere dag hard aan. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, gelden bij Curium-LUMC rechten en plichten. Deze zijn gebaseerd op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wat patiënten van ons kunnen verwachten

Wij bewaren de gegevens van onze patiënten, vertrouwelijk

Alle gegevens die van belang zijn voor de behandeling, worden vastgelegd in een (digitaal) medisch dossier, ook wel elektronisch patiëntendossier (EPD) genoemd. Omdat de behandelaren van Curium-LUMC een geheimhoudingsplicht hebben, worden de gegevens uit dit dossier nooit zonder toestemming van ouders en soms ook jongeren, verstrekt aan anderen. Alleen het diagnostisch onderzoek wordt naar de verwijzer en de huisarts gestuurd. In uitzonderlijke situaties kan hier een uitzondering op worden gemaakt.

Jongeren en ouders kunnen hun patiëntendossier inzien

Patiënten hebben het recht om hun dossier in te zien. Bij kinderen onder de 16 kunnen ouders het dossier ook inzien. Bij jongeren boven de 16 kunnen ouders het dossier alleen inzien als jongeren daarvoor zelf toestemming geven. Ouders kunnen wel altijd de gegevens die zij zelf hebben verstrekt inzien. Het kan zijn dat het inzien van het dossier de relatie tussen de behandelaar en de patiënt schaadt, of de relatie van de patiënt met de ouders. In dat geval is het mogelijk dat het inzien van het dossier niet mogelijk is.

Een aanvraag om het patiëntendossier in te zien 0f te laten kopiëren kan schriftelijk worden ingediend via het Aanvraagformulier Inzage of Kopie .

Verzoek om het dossier te laten vernietigen kan worden ingediend via Aanvraagformulier Verzoek Tot Vernietiging.

Ouders kunnen meepraten over de zorg in de cliëntenraad

Advies geven over beleid, de kwaliteit van zorg of de veiligheid van kinderen en jongeren bij Curium-LUMC. Dat doet de cliëntenraad van Curium-LUMC onder andere, gevraagd en ongevraagd. De raad heeft de rol van een medezeggenschapraad en bestaat uit ouders van onze patiënten. Wilt u als ouder meer informatie over de cliëntenraad of over het lidmaatschap? U kunt altijd een mail sturen (clientenraad@curium.nl) of bellen (06-1830 9315).

Wat wij van patiënten verwachten

Een afspraak zeg je op tijd af

Als een patiënt verhinderd is voor een afspraak, dan moet een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af zijn gezegd, zodat we iemand anders sneller kunnen helpen. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten daarvoor in rekening te brengen (die niet worden vergoed door de zorgverzekering) bij ouders.

Iedereen houdt zich aan de huisregels

Iedereen die op het terrein van Curium-LUMC is, houdt zich aan de huisregels. Samen zorgen we er zo voor dat iedereen zichzelf kan zijn, het veilig is en rustig. Bekijk de huisregels.

Aanvraagformulier Verzoek Tot Vernietiging