Huisregels

Om het verblijf bij Curium-LUMC zo prettig mogelijk te maken gelden een aantal huisregels. Het is niet altijd even gemakkelijk om in een groep met anderen samen te leven en daarom is het erg belangrijk dat iedereen zich aan de huisregels houdt.

Dit huisregelement is de basis voor het samenleven binnen Curium-LUMC. De uitwerking ervan verschilt per leeftijd en per behandelvorm. In de behandelingsovereenkomst die cliënten bij de start van de behandeling ontvangen is het huisregelement praktisch uitgewerkt naar de betreffende afdeling. Ook in de informatieboekjes die de ouders krijgen over het leven op de afdeling, staan nadere afspraken.

Slaap- en rusttijden
Het hangt van de leeftijd af hoe laat kinderen en jongeren naar bed moeten. De bedtijden zijn te vinden in het informatieboekje van de betreffende afdeling. In het weekend en in de schoolvakanties gelden soms andere bedtijden. Dit gaat altijd in overleg met de sociotherapeuten van de afdeling.

Etenstijden
Drie keer per dag wordt er gezamenlijk gegeten. ’s Ochtends het ontbijt, tussen de middag de lunch en ’s avonds het avondeten. De tijden staan in het informatieboekje van de afdeling. Buiten de etenstijden wordt er ook nog koffie gedronken, krijgen de kinderen melk of andere drank en wordt er een tussendoortje gegeten. Ook deze tijden staan in het afdelings informatieboekje.

Dagbesteding
Overdag gaat iedereen naar school of naar het Taakgericht Programma. Het Taakgerichte programma is van maandag tot en met vrijdag tussen 9 uur ’s ochtends en 4 uur ’s middags. Voor kinderen tot 12 jaar duurt het programma tot 3 uur ’s middags. Woensdagmiddag is er geen Taakgericht Programma. In het eigen behandelingsplan staat de indeling van de uren van het Taakgericht Programma.

Bezoek
Natuurlijk is bezoek mogelijk. Afspraken hierover worden met het kind en de ouders gemaakt bij het opnamegesprek. Afspraken over het bezoek staan in de behandelingsovereenkomst danwel in het afdelingsboekje.

Als er op de eigen afdeling geen ruimte is voor het kind en de ouders om even rustig kunnen praten, dan is er de mogelijkheid naar de bezoekersruimte in het gebouw van de afdeling Diagnostiek te gaan. Dit moet van te voren aan een sociotherapeut worden gevraagd, zodat hij of zij de bezoekersruimte kan regelen. Het gebouw van de afdeling Diagnostiek staat op het terrein van Curium-LUMC.

Omgang met elkaar
We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Verbaal geweld (schelden) en lichamelijk geweld zijn streng verboden. Ook seksueel contact wordt niet toegestaan.

Bellen
Kinderen die nog geen 12 jaar zijn, mogen op vaste tijden bellen. Jongeren die 12 jaar of ouder zijn, mogen twee keer per dag een kwartier gratis bellen met de afdelingstelefoon, alleen naar nummers in Nederland.

Tijdens een dagactiviteit of therapie, mag er niet gebeld worden. Ook na bedtijd mag er niet gebeld worden. In het informatieboekje van de afdeling staat of een eigen mobiel wel of niet mag worden gebruikt om te bellen.

Post
Iedereen mag post ontvangen. Bij kinderen die nog geen 12 jaar zijn, is hierover eerst overleg met de ouders. Jongeren die 12 jaar of ouder zijn, mogen zelf post ontvangen. Soms worden hierover afspraken gemaakt in de behandelingsovereenkomst. De post wordt naar de afdeling gebracht. Zelf post versturen kan ook. Aan de Endegeesterstraatweg staat een brievenbus, die men voor het versturen van post kan gebruiken.

Computer
Elke afdeling heeft een computer die op bepaalde tijden door de kinderen en jongeren gebruikt mag worden. Die staat in een ruimte waar iedereen bij kan. Binnen Curium-LUMC is afgesproken dat er geen namen, foto’s en films van anderen verspreid mogen worden. Het is dan ook verboden om dit via internet te doen. Reden hiervoor is dat we de privacy van iedereen respecteren.

Curium-LUMC beschikt over software om te controleren welke internetsites zijn bezocht en zal deze controle preventief en reactief uitvoeren.

Gevaarlijke voorwerpen
Er mogen geen voorwerpen aanwezig zijn die een gevaar kunnen vormen voor de kinderen zelf of voor anderen.

Waardevolle spullen
Op afdelingen voor kinderen tot 12 jaar zijn mandjes beschikbaar waarin de waardevolle spullen opgeborgen worden. Deze mandjes worden achter slot en grendel bewaard.

Op de afdelingen voor jongeren van 12 jaar of ouder is een afsluitbare kast aanwezig voor het bewaren van waardevolle spullen.

Roken
Op Curium-LUMC mag niet gerookt worden.

Alcohol
Alcohol drinken is verboden.

Drugs
Het hebben, gebruiken of verhandelen van (hard en soft) drugs is verboden.

Handelen
Binnen Curium-LUMC mag niet gehandeld worden (iets verkopen of kopen), ook ruilen of van iemand geld lenen is verboden.

Zakgeld
Elke afdeling heeft eigen afspraken over zakgeld. Informatie hierover staat in het afdelingsboekje.

Huisdieren
Er mogen geen huisdieren meegenomen worden naar Curium-LUMC.

Schoonmaken
De mensen van de huishoudelijke dienst van Curium-LUMC maken de wc’s en badkamers op de afdelingen schoon. Iedereen moet zelf de eigen kamer opruimen en schoonmaken. Op de afdeling moeten de kinderen af en toe helpen met schoonmaken of met andere klusjes. Er hangt een rooster en een lijst met klusjes zoals tafeldekken, afruimen en het opruimen van de huiskamer.

Wasgoed
Vuile was kan door de kinderen zelf, of door de ouders gewassen worden. Curium-LUMC kan ook de was verzorgen.

Foto’s maken en filmen
Alleen met uitdrukkelijke toestemming mag iemand gefotografeerd of gefilmd worden. Dit heeft te maken met de privacy. Op de afdelingen voor kinderen onder de twaalf jaar, wordt eerst aan de ouders gevraagd of kinderen wel of niet op de foto mogen.

Klachten
Klachten kunnen besproken worden met de sociotherapeut. Als die niet kan helpen, kunnen kinderen en jongeren contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon. Bij ontevredenheid over de behandeling van de klacht kan iedereen een formele klacht indienen.