Wat is ROM en waarom is het noodzakelijk?

ROM ook digitaalROM (Routine Outcome Monitoring) betekent het routinematig meten van behandeluitkomsten. De behandelaar wil samen met u en uw kind gaan meten hoe effectief de behandeling
is: of de klachten verminderen, of u tevreden bent over het therapeutische contact et cetera. Daarvoor vragen wij u een aantal vragenlijsten in te vullen: in ieder geval aan het begin en aan het eind van de behandeling en mogelijk nog een keer tussendoor.

Zo komt de voortgang van de behandeling duidelijk in beeld en weet de behandelaar beter hoe deze de therapie kan bijsturen voor de beste kans op een zo optimaal mogelijk resultaat voor u en uw kind. Met uw medewerking kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de hulpverlening steeds verbetert, waardoor u kunt blijven rekenen op de beste zorg.