Vaak is er al sprake van een heel netwerk om kind en gezin heen: de huisarts, school(begeleiding), jeugdhulp, CJG en medisch specialisten. Met dit netwerk werken wij samen met u aan de beste zorg voor het kind met psychiatrische problemen en het gezin. Op onze Verwijskaart kunt u vinden in welke gevallen u naar ons kunt verwijzen. Kinderen en jongeren kunnen bij LUMC Curium terecht voor behandeling van psychiatrische problemen. Bij aanmelding wordt de aan de hand van de hulpvraag en de eerste diagnose bepaald op welke wijze de behandeling zal plaatsvinden.