Vaak is er al sprake van een heel netwerk om kind en gezin heen: de huisarts, school(begeleiding), jeugdhulp, CJG en medisch specialisten. Met dit netwerk werken wij samen met u aan de beste zorg voor het kind met psychiatrische problemen en het gezin. Op onze Verwijskaart kunt u vinden in welke gevallen u naar ons kunt verwijzen. Kinderen en jongeren kunnen bij Curium-LUMC terecht voor behandeling van psychiatrische problemen. Bij aanmelding wordt de aan de hand van de hulpvraag en de eerste diagnose bepaald op welke wijze de behandeling zal plaatsvinden.