Na aanmelding

Na uw aanmelding beoordelen wij aan de hand van de hulpvraag of LUMC Curium passende zorg kan bieden. We volgen hierbij een aantal vaste stappen:

 • Informatie vooraf
 • Intake
 • Diagnostiek
  Een omschrijving van de onderzoeken in de diagnostische fase, die meestal bestaat uit een ontwikkelanamnese, een psychiatrisch onderzoek en een psychologisch onderzoek (bijv. een intelligentieonderzoek).
 • Behandelplan opstellen
  In het behandelplan worden diagnose, behandeldoelen en tijdsplanning vastgelegd. Na bespreking met kind en ouders en bij akkoord, gaan we verder met de behandeling.

Waaruit kan een behandeling bestaan (behandelmodules)?

 • Individuele behandelmodules
 • Online behandelmodules (e-Health)
 • Gezins- en ouderbehandelmodules
 • Sociale vaardigheidstrainingen
 • Groepsbehandelmodules

Ondersteunende behandelingen

Overige zorg

 • Jongerenteam (JOT)
 • Jeugd- en gezinsteams (JGT)